2. EMAKÕNE, MEMMEKÕNE

Karjane tahab koju

Sangaste

18_ollele

Karjane tuleb koju

Emakõne, õllele, memmekõne, õllele, õõ-õõ, õllele,
kas või karja, õllele, kodu aija, õllele, õõ-õõ, õllele,
kas om valmis, õllele, vaska jooki, õllele, õõ-õõ, õllele,
kas om rohen, õllele, lehma süüki, õllele, õõ-õõ, õllele,
pistetu, õllele, penni süüki, õllele, õõ-õõ, õllele?

Arak üttel, õllele, aja kari kodu, õllele, õõ-õõ, õllele,
vares üttel, õllele, varajane, õllele, õõ-õõ, õllele,
kaarna üttel, õllele, kaitsa vastu, õllele, õõ-õõ, õllele,
teder üttel, õllele, tii nii kui tunned, õllele, õõ-õõ, õllele,
partsi üttel, õllele, paras aigu, õllele, õõ-õõ, õllele,
lõokõ ütel, õllele, nüüd om lõuna, õllele, õõ-õõ, õllele,
pääsukene, õllele, päiv om lännü, õllele, õõ-õõ, õllele.

Viisi kirjutas üles J. Tamm (H II 59, 816 (1) Sangaste khk, Tõlliste v, 1898), teksti O. Koolmeister (H III 10, 539/40 (3) < Sangaste khk, Laatre v, 1890), täiendatud (H II 44, 607 (22) < Sangaste khk, Pringi v, Kuikatsi – J. Tammemägi < Mai Liping (sünd Vaher, 83 a), 1893).

Sildid
Postitatud Õdagu