12. KUULI KOTUN MA KOLINA

Müüdud neiu

Sangaste

asan_30__EYS_III_6_(2)_1r

KUULI KOTUN MA KOLINA,
esa majan ma madsina.
Mes sääl kottun kolises? –
Kottun müüdi neidusita,
kaubeldi kodukanuje.

Emakene, ennekene,
esakene, taadikene,
enne müünu mürgi tüki,
kaubelnu kalevi paki,
enne kui müüsit tüterida,
kaubelit kodu kanuda!
Annit halvale rahale,
korjatule kopikule;
enne sai neiu kopikule,
kabu katele rahale –
nüüd ei sa saa rahale,
tuhandile tukandile,
korjatule kopikule. –
Nüüd anna sada sangatud,
tõise sada sangamata,
anna kuus kullatud,
tõise kuus kuldamata.
anna viis vitsatud,
tõise viis vitsamata.

Viis: Liisa Jõgi (u 50 a, pärit Sangastest) (EÜS V 157 (98) < Otepää khk, Vidrike v < Sangaste – A. Kiiss, 1909 ?), teksti kirjutas üles Peeter Roose (H I 2, 554 (6) < Sangaste khk, 1888).

Sildid
Postitatud Nuurus