13. LÄÄME KODU KULLETENNA

Müüdud neiu

Sangaste

asan_31_EYS_VI_207_(68)_1r

Ära müü möldrile. Kosjad kodus

LÄÄME KODU KULLETENNA,
mi’ kumin mede koduna,
lagin velle lavva pääl,
põgin velle põrmandul?
Kodun müvvas tüteriida,
kaubeldes emakanuje,
antas halvale rahale,
kulunuile kopikiile!

Emakene ennekene,
enne müinu müiri tüki,
kaubelnu kalevi paagi,
enne kui müisid tüteriida,
annid halvale rahale,
kulunuile kopikile.

Emakene ennekene,
ära mu müvva mölderele,
kaubelde ei kangurelle –
möldrel kivi mürisese,
kangrul kera kõrisese!
Ära müvva rikaelle,
rikaelle, rahatselle –
rikas tėėb minust regehe,
rahaline rattaiida!
Ära mu müvva valgelle ,
ära mu müvva sirgelle,
kaubelde ei kõrkielle –
kõrgil o kõva rusiku
süa om suuri sirgeelle
valge mėės vere valaja.

Müi mu suisa sulaselle,
tahat või talumehelle.

Viisi kirjutas üles A. Kiiss (EÜS VI 207 (68) < Sangaste khk, 1909), teksti J. Tamm (H II 59, 796 (39) < Sangaste khk, Tõlliste v < R. T., 1898).

Sildid
Postitatud Nuurus