15. VELI LÄITS KUHALTE KOSJULE

Palju tütreid

Sangaste

asan_35_EYS_VI_207_(97)_1r

Tütred vette

VELI LÄITS KUHALTE KOSJULE,
kosja kinda tal käenna,
kosja kirja kinnaste pääl,
kosja (piira?) piitsa pääl?

Veli tuli kodu kosjulta,
läits ta aita ikemaie,
pand kinda kirstu pääle,
kübare kinnaste pääle,
esi heid pääle ikemaie.

Kes läits leina leüdemaie,
kes läits kurba küskimaie?
Ema läits leina leüdemaie,
ema kurba küskimaie:
„Mi sina iked, poiga noori?
Kas ei tule naine sinule,
kas ei tule mini minule?”

„Emakene, ennekene,
sul on palju pletid-päida,
palju liniku kandajada,
palju põlle pandajada (pidajada?) –
vii iks Anne allikusse,
Riita vii Riia lätesse,
Leenakene lepikusse,
Kadri küla karjasse,
Mareta mojale maale –
sis tule naine minule,
sis tule mini sinule.”

Ema viis Anne allikusse,
Riita viis Riia lätesse,
Leenakese lepikusse,
Kadri küla karjasse,
Mareta mojale maale.

Sis sai mini meeleline,
poig sai naise naljalise.
Ema võt minit õigata:
„Mine iks, mini, tuu veta!”
Mini võt vasta tal pariste,
siidisängiste siriste,
õlekõrteste kõnelde:
„Hõbe hõlpa, kuldse konksi,
raske pangi, rauda-vitsa:
nii om raske kaalumaie,
vasta mäkke vaalumaie!”

Ema võt tütrid õigaten:
„Tule, Anne, (h)allikusta,
tule, Riita, Riia lätest,
tule, Kadri, küla karjast,
tule, Leena, lepikusta,
tule, Marete, mojalta maalta!”
Ann võt vasta tal kõnelde:
„Emakene, ennekene,
Mi mul viga siin elada,
lainetele laksu lüüa!”

(Kas nüüd korbi utave kurna,
leeva rõõsa mõseve rõõva,
kas lät tibu teole,
kala armas heinamaale?)

Viisi kirjutas üles A. Kiiss (EÜS VI 207 (97) < Sangaste khk, 1909), tekst: Emma Gross (ERM 144, 31/4 (44) < Sangaste khk, Laatre v – August Karu, 1920).

Sildid
Postitatud Nuurus