Blogi arhiiv

9. VEERI, VEERI, PÄIVÄKENE! (Ote)

Otepää Veere, päev Karjalatse laul VEERI, VEERI, PÄIVÄKENE, veeri viie versta taade, veeri velle aida arja, veeri sõsara kirstu nukka! Võiju, võiju, mina vaene! Võõral emäl vits om vallus – omal emäl upin käen; oma emä uigas kodu – võõrasContinue Reading

Sildid
Postitatud Ommugu

7. VEERÜ, VEERÜ, PÄIVAKENE! (Ote)

Otepää Veere, päev VEERÜ, VEERÜ, PÄIVAKENE, veerü, päiva, vetta mööda, lase laane latvu mööda! Veerü sinna, kon mu velle, tsõõru sinna, kon mu tsõtsi, veerü velle aida pääle, tsõõru tsõtsi kirstu pääle! Veli viie versta taga, tsõtsi kuvve kuuse taga.Continue Reading

Sildid
Postitatud Ommugu

5. OI, TULE ÜLES, OI, TULE ÜLES! (Ote)

Sangaste/Otepää OI, TULE ÜLES, OI, TULE ÜLES, tule üles, valge vällän tule üles, valge vällän! Oi, juba kuu, oi, juba kuu, juba kuu kua lävel, juba kuu kua lävel! Oi, juba agu, oi, juba agu, agu aida arja pääl, aguContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Ommugu

6. OH MINU ENDIST ELUKEST (Ote)

Endine elu isakodus Otepää Minija vastab ämmale   OH MINU ENDIST ELUKEST, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi otsata, kallist kasupõlvekest, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi otsata, kus mina elasin isakodu, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi otsata, kus mina kasvsin kallin kambrin, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi otsata, vierseContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

5. OH SEDÄ ENNISTA ELUDA (Ote)

Endine elu Otepää OH SEDÄ ENNISTA ELUDA, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi otsata, kaunist kasu-põlvekeista, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi otsata, kui ma elli esä kottun, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi otsata, veeriti velle murulla, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi otsata: kau mull es kalsa lina, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

9. EMA VIEDI LÄVESTA

Ema haual Otepää EMA VIEDI LÄVESTA – arm pagesi paesta, ema viedi teeda mööda – arm laskse laanda mööda, emä hauda panneti – arm ala lamesi. „Emakene memmekene, tule üles ütes tunnis, aig kui ahju palangus!” „Ei või minna, tütrekene,Continue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

8. LÄTSI KARJA SAATÕMAIE

Ema haual Otepää Vaenelaps LÄTSI KARJA SAATÕMAIE, värrist vällä veerimaie. Saadi karja saarõ pääle, kari kirjo kingu pääle. Aie ema avva manu, veere esä avva manu. Sääl ma linki liiguti, raudast usta raputi. „Tulõ üles, esäkene, tulõ üles, emäkene!” „EiContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

7. KOS MA AJA OMA KARJA

Ema haual Otepää 1. 2. KOS MA AJA OMA KARJA, kos ma keera oma kirja? Aja memme avva pääle, keera memme kirstu pääle. Mis säält avvast vasta paisti? Memme ennitse liniku, suure suve rätikese. Sääl ma iki ja nõreti. KuulisContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

5. MEIE KATSI VAESTALASTA

Ema haual Otepää x Vaeselatse laul MEIE KATSI VAESTALASTA, katekeisi kui kanatse, paarin pardsi pojakese, istume emä avva pääle, siin me istume, siin me ikkeme, siin murdume, siin muretame. „Emakene ennekene, tõuse üles avvastage, tule suves suu mõiskjas, päeväs pääContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

4. EMÄKENE, MEMMEKENE

Ema haual Otepää Tütär emä haual „EMÄKENE, MEMMEKENE, tule armu andimaie, päiväs pääda sugimaie, suves suuda mõskimaie! Maha jätid mu marjasuuru, aida läve arjukse, kua läve korukse, tare läve tasaksekese.” Lätsi ma kua lävele – es ole kuast kostijata, lätsiContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

3.PANGE TSÕÕRI VEEREMAIE

Ema haual Otepää PANGE TSÕÕRI VEEREMAIE – koes nee tsõõri veerenessa? Viirdü imi avva manu. Mes säält avvast vasta paistu? Emä ennitse linniku. „Emäkene, memmekene, jät mu maha marjasuuru, tie vierde tengäsuuru, läve ala läädsäsuuru, põrmandule põlvesuuru. Emäkene, memmekene, tuleContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

2. KOHE ISTÕ, SÄÄL MA IKSÕ

Ema haual Otepää KOHE ISTÕ, SÄÄL MA IKSÕ, kohe astõ, sääl alanõ. Alla istõ lünga aia, alla kaljovi kanepi. Kes mu manu joosu joosi, joosu joosi, lennu lennasi? Sinisiiba sirgukõ, vahajalga vaimukõ. „Missa ikkõd, tüttärlatsi, ehk sina ikkõd ehteida, rõõgutContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

1. MUIDU ELÄS, KUIDA ELÄS

Ema haual Otepää MUIDU ELÄS, KUIDA ELÄS. Tulõp püha pääväke: muu läävä esäsille, esäsille, emasille, Kohes lää mina vaene? Võtsin liita liiva poolõ, võtsin kaia kalmu poolõ, üles liiti liiva linki, üles kaivi kalmu kaasõ. Mis ma sisse silmasin? EsäContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

11. POISIKÕSE, NOORÕKÕSE

Otepää Kündke, siis tuleb naine Hoiatus ja opus naise võttmises POISIKÕSE, NOORÕKÕSE, kui te tahati targa olla, ilma naiseda elädä – kündke söödi sügiselt, ja kesõ kõrt keväjelt. tekke pääle keeru kesva, mäe pääle mängu kesva. Sis tule naine naaratena,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

10. NÄIE MA NEIDUSI KASUVAD

Kosjahobu söötmine. Saan. Oleks Otepää NÄIE MA NEIDUSI KASUVAD, tilli-talli, e-li-telli punapõski ni paisuvad, tilli-talli, e-li-telli, sinilille ni sirguvad, tilli-talli, e-li-telli, võilille ni võrsuvad, tilli-talli, e-li-telli. Nakassi hobust hoidema, tilli-talli, e-li-telli, sõiduvarsakeist vaalima, tilli-talli, e-li-telli: peost andse peene haina, tilli-talli,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

9. OH-OH, POISSI, HÄBENE, POISSI

Otepää Naine võtmata   OH-OH, POISSI, HÄBENE, POISSI, lillipoo, elleroo, pea, poissi, pooli suuda, lillipoo, elleroo – sul om naine võttemata, lillipoo, elleroo, tinarinda teenimata, lillipoo, elleroo, hõbekaala kaalumata, lillipoo, elleroo, vaskikaala vaalimata, lillipoo, elleroo.   Kui saa naine naitetus,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

8. VENNIKENE VELLEKENE

Vahelt vaene Otepää Võta pisikene naine VENNIKENE VELLEKENE, kui läät naista võttemaje, suvelindu püüdemaje, ärä otsi puhkeella, ära vahi valgeella – võta vallast vaenelatse, otsast orja järgmine! Võta naene mustakõne, väikene, verevõkene, tillukõne, terävakene. Musta mõistap tööda teta, mõistap muidaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

7. TÜTARLATSE LINNUKESE

Õpetus noorikule Otepää TÜTARLATSE LINNUKESE, tilli-talli, e-li-telli, kui sa tahad mulle tulla, tilli-talli, e-li-telli, mulle tulla, muile minnä, tilli-talli, e-li-telli, jäta kodu kolmi muudu, tilli-talli, e-li-telli: üts om suuri suikemine, tilli-talli, e-li-telli, tõine lag’a laisklemine, tilli-talli, e-li-telli, kolmas keele kandemine,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

6. VELLEKENE NOOREKENE

Hoiatus rikka naise eest Otepää VELLEKENE NOOREKENE, ära võtku rikast naista – rikas kuri riidelema, varaline vandenema! Võta oma võivaline, kae oma karvaline. Võta tille teotütrik, pästa päivi tegemäst, mõisa mõsku mõskamast, küla tõlva tonkimast. Viis: Kusta Ilves (67 a)Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

5. JAANIKENE, SAANIKENE

Laiska ja virka neiut kosimas. Tõbine naine Otepää Saan JAANIKENE, SAANIKENE, tie mul tille tõllakene, üle mere minna, tulla, takast Narva naista võtta, liina minna Liisu perra, alevide Anne perra. Es saa liinast Liisu tuojat, alevista Anne tuojat, takast NarvaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

4. ESAKENE, EMAKENE

Võta naine, muidu narrin neiusid Otepää Poisi naisevõtmisest   ESAKENE, TAADIKENE, emakene, memmekene, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi, otsata,   kui te mulle naist ei naida, naist ei naida, kaasa ei kae, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi, otsata,   ma viska adra aida vasta,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

3. SIHI NAANE SIRBI PÄÄLT

Otepää Ära pühal püüa naist SIHI NAANE SIRBI PÄÄLTA, kae hainakaari päälta: kas om sillõ sirbile, villõ (väle, vile) vikkadi lõele. Vellekene, noorekene, ennemb mängi mätästega, nalja heida naaristõga, kui jo kurja neidistega! Tõotid võtta nurmõ nukku, nurmõ nukku, väljäContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

2. TERE, ÄIJÄ, TERE, ÄMMÄ

Neiu läheb talupojale Otepää Kosilase   TERE, ÄIJÄ, TERE, ÄMMÄ, kosja olemi, kosja olemi, tere, puhas pruudikene, kosja olemi, kosja olemi! Kosja-obu meil iina, kosja olemi, kosja olemi, kosja-saan meil tagana, kosja olemi, kosja olemi, kosja-saadik saani taga, kosja olemi,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

1. TSÕTSIKESE, LINNUKESE

Võine mets. Koiku kosja Otepää Noored TSÕTSIKESE, LINNUKESE, otske vällä neo oru, mäletage neo mäe, kon me eilä eidsin olli, kon me toona tulda teimi, kon me võti võidu-leibä, salvi saia koorikuda. Sinnap jäänu võiu-väidse, unetanu udsu-kübare. Väits oll VäinaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

8. NEIUKENE, NOOREKENE

Tule mulle Otepää NEIUKENE, NOOREKENE, kui sa tahat mulle tulla, mulle tulla, muile minna – jätä kodu kolmi muodu: üits om suuri suikemine, tõine laisku lamemine, kolmas kurust (kurjasti?) kostemine. Neiukene, noorekene, kui sa tahat mulle tulla, mulle tulla, muileContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

7. NEIUKENE NOOREKENE

Tule mulle Otepää NEIUKENE, joo-eda, NOOREKENE, joo-eda, noorekene, joo, kirjupihta, joo-eda, peenikene, joo-eda, peenikene, joo, tule mulle, joo-eda, ja tõota, joo-eda, ja tõota, joo! Ma pane, joo-eda, hõlbule tööle, joo-eda, hõlbule tööle, joo, röa rihta, joo-eda, pessemaie, joo-eda, pessemaie, joo,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

6. VELLEKENE NOOREKENE

Tule mulle Otepää VELLEKENE NOOREKENE, lillipoo, elleroo kui läät naista võttemaie, lillipoo, elleroo, käit sa kümme külä lävve, lillipoo, elleroo, sandit sada sanna lävve, lillipoo, elleroo, pallet essä, pallet emmä, lillipoo, elleroo, pallet pereneitsikeista, lillipoo, elleroo: „Tule mulle, neiu noori,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

5. NÄIU TANTSÕ KERÄ MÄEL

Oleks. Tule mulle Otepää NÄIU TANTSÕ KERÄ MÄEL, lillipoo, elleroo, lumivalgõ juusõ, lillipoo, elleroo, hütsimusta ümarusõ, lillipoo, elleroo. Peiu vahtõ varjusta, lillipoo, elleroo: „Olõs tuu näiu mullõ saasi, lillipoo, elleroo, kaasas mullõ kaldunõsa, lillipoo, elleroo, ma olõs suvõ söömätä, lillipoo,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

4. NÄIUKENE NOOREKENE

Tule mulle Otepää NÄIUKENE NOOREKENE, linapõlle peenikene, mis sa pelgät meile tullen, põkut põlle köiteenna? Küll om meesta, küll om meelta, küll om sälga särgi täüsi, pihta peenu hamme täüsi! Panda ei sinnu palgi ette, heidetagi irre ette – paadiContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

3. KAE, KOS SAISAB VAINELATSI

Oleks see neiu minu. Hea ja kuri mees. Otepää Petja KAE, KOS SAISAB VAINELATSI, ilma päätä pääsukõnõ! Mehe mõtsasta kaesse, poisi varikust vahisse: olõs seo neiu mullõ saassi, kabu mullõ kaalunõsi, suust ma söödä, suust ma jooda, suust ma söödäContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

2. NÄIUKENE NOOREKENE

Oleks mullu tulnud Otepää NÄIUKENE, jo-eda, NOOREKENE, jo-eda, ui-lui lee, noorekene, joo, oles sa mullu, jo-eda, mulle tullu, jo-eda, ui-lui lee, mulle tullu, joo, tunamullu, jo-eda, tõotanud, jo-eda, ui-lui lee, tõotanud, joo, ma oles ammu, jo-eda, aeda tennu, jo-eda, ui-luiContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

1. ANNEKENE, ÕNNEKENE

Tule mulle Otepää Peijo kahitsemine ja pruudi vastus   ANNEKENE, joo-eda, ÕNNEKENE, joo-eda, ui-lui-lee, õnnekene, joo, oles sa mullu, joo-eda, mulle tulnu, joo-eda, ui-lui-lee, mulle tulnu, joo, toona mulle, joo-eda, tõotanu, joo-eda, ui-lui-lee, mulle tulnu, joo, ma oles so padjole,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

6. ÄRÄ SA IKKU ILUSALE

Hoiatus ilusa mehe eest Otepää Ärä sa ikku ilusale ÄRÄ SA IKKU ILUSALE, ärä sa puhku punasele – illus miis ihu süüjä, verrev miis vere juuja. Mine sa musta mehele, tinnele Toomale: must miis om moodusamp, tinne Toomas tulusamp. ÄräContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

5. TSÕTSIKENE LINNUKENE

Saksa asemel sandile Otepää TSÕTSIKENE LINNUKENE, oodit kui ubinakesta, tahit kui tamme tõhvakesta – peräst tull’ orik orusta, märikahru mättäesta, siilu sammelde siästa. And ta suuda, salvse huule, and ta kätta, käändsa sõrme, silit pääda, pistse silmä: see sinu silleContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

4. NÄIJUKENE NOOREKENE

Neiu tahab talupojale Otepää NÄIJUKENE NOOREKENE, lillipoo, hellaroo, talutüttar tuvikene, lillipoo, hellaroo, kirjupihda peenikene, lillipoo, hellaroo, kas sa tahat kilterile, lillipoo, hellaroo? – Mihele taasi mesitse meelega, lillipoo, hellaroo, poissi kiiru silmäline, lillipoo, hellaroo. Ei ma taha kilterile, lillipoo, hellaroo:Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

3. MAGASI MINA, MAGASI

Unenägu Otepää MAGASI MINA, MAGASI, magasi ma mari mäel, (jaani juhi=kaska all), sini-ninne seanna, vaha-ninne vaieel, kenä ninne keskeel. Näi ma unda maateen: kuuski kasvi kua lävel, visnapuu vii veeren, sarapuu sanna lävel, tamme kasvi tare lävel. Tültärlaits, linnukene, kuusestContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

2. MAGASI MINA, MAGASI

Unenägu Otepää Tüdruku unenägu MAGASI MINA, MAGASI, magasi Mari mäela, kruus lilli kotta_alla (vaa lilli marjula). Näije unda, emäkene, mõista see uni minota: kuslapuu kasvi kottona, sarapuu sanna lävena, visnapuu vee veerena. Tütarlatse linnokese: kuslapuul kosja tuleva sarapuula saava saaja,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

1. RÜHI, NÄIU, RUTTA, NÄIU

Otepää Teed tööd, poiss vaatab RÜHI, NÄIU, RUTTA, NÄIU, tee, näiu, tõtta, näiu! Nüid om näkus näiu töö, nüid om kokus kulla töö. Nukast kaesse noore mehe, kuust (veerust) kõrgepää kübara: nii om näkus näiu töö, kui om pindu piimaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

2. ÕTTAK TULE ÕNNE KAUDU

Öösel üksi. Kaasa kaugel Otepää Õdangu laul ÕTTAK TULE ÕNNE KAUDU, vilu villä veere kaudu, õttak toob õle tareje, vilu viib meid magamaie, panep põhku põrmandule, õlekõrred kõrvustikku, rahvas pääle paaristikku, egä kaasa kaalastikku – egäüts oma omaga. Kel eiContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

1. EMÄ LÄT ESÄGA MAGAMA

Öösel üksi Otepää EMÄ LÄT ESÄGA MAGAMA, vend lät noore noorikuga – kellega sis mina vaene? Vana särk mu sängike, vana kask mu kaasakene. Üüi pikk ütsinta maata, kalg kaasata elada. Tüki tühä sängi sisse, lase pal’l’a lavva pääle, tühjaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

2. TIE OLL LIKE, MAA OLL LAKE

Soome sild. Oleks Otepää Kõrtsilaul TIE OLL LIKE, MAA OLL LAKE, siia sünnis silda tetta, siia paras parve panna. Mis me siia sillas teeme, mis me parves paneme? Poisi siia sillas teeme, poisi parves paneme; poisi käe käepuista, poisi jalaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

1. VOT KOS MIHET, ÕIGET MIHET

Meie ja teie poisid Otepää Meie ja muude mehed. Vana laul   VOT KOS MIHET, ÕIGET MIHET, vot kos poisit, õiget poisit – oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi, otsata! –   Na käiva hulgan kui ubina, silgu-salgu kui ne saksa, oi-oi-oi-oi, oi-oi-oi-oi,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

24. ÜTS MA HOOLI, KATS MA KARDA

  Otepää Ei hooli meestest ÜTS MA HOOLI, KATS MA KARDA neista noorista mehista, neista küla kühmikista, neista valla vargiista. Ma lä’ä kavvede, kanane, üle vete ütsi latsi. Tule kavvest, ole kaunis, üle ilma, ole illus. Kuu küdsi kukelita, päävaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

23. ENNEMB MA MAKA KIVI MANNA

Otepää Enne kivi, kui poisi juurde Tüdriku kaibus kurja poisi pääle ENNEMB MA MAKA KIVI MANNA, kivi manna, kannu manna, kui küll kurja poisi manna! Ega kivi so ei kisu, ega kannu so ei kaku – poiss ei jäta puttumada,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

23. LINAKESE’, LINNUKESE’

Lina Otepää/Sangaste Linakitkumislaul. LINAKESE’, LINNUKESE’, tõmmake, kaksake, är’ tie’ kiitku keträmist, tõmmake, kaksake, tahtku taren istumist, tõmmake, kaksake! Järve mingu, järve jäägu, tõmmake, kaksake, järve põhja põvvategu, tõmmake, kaksake! Kunas ma, kehvä, kirstu keerä, tõmmake, kaksake, vaenelatsi vakka vala, tõmmake,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõuna

15. AJA OTSA, IIKENE

Lõikuse lõpetus Otepää Talgulaul AJA OTSA, IIKENE, lõpele, lõpele, veeri viirde veerekene, lõpele, lõpele, otsan meid jo oodetasse, lõpele, lõpele, veeren vasta võetasse, lõpele, lõpele. Veeren ootva velle noore, lõpele, lõpele, otsan ootva me omatse, lõpele, lõpele, kes’ vii viinaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

14. EMÄKENE, MEMMEKENE

Laisk lõikaja Otepää EMÄKENE, MEMMEKENE, lõpele, lõpele tee tsirpi sa teräväs, lõpele, lõpele, rae rauda kumeras, lõpele, lõpele! Ma lää, väike, vällä pääle, lõpele, lõpele, noorekene nurme pääle, lõpele, lõpele. Kes jäi põllule põdema, lõpele, lõpele, ii pääle hingamaie, lõpele,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

13. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE

Lõpe, põld Otepää Talgu lõpulaul LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE, lõpele, lõpele! kui ei lõpe, siijä jätä, lõpele, lõpele, jätä siijä tsirke süvvä, lõpele, lõpele, tsirke süvvä, nirke neelda, lõpele, lõpele! Siin om kündnu künnik (kühmik?)-säl’gä lõpele, lõpele, äestänu ägel-jalga, lõpele, lõpele!Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

12. AJA OTSA, IIKÕNE

Lõikuse lõpetus Otepää Talgu lõpulaul AJA OTSA, IIKÕNE, lõpele, lõpele, veeri viirde, veerekõne lõpele, lõpele! Kui ei lõpe, siijä jätä, lõpele, lõpele, siijä jäta tsirke süvvä, lõpele, lõpele, tsirke süvvä, nirke neeldä, lõpele, lõpele! Laulnud  Kristine Uibo (67 a) (EÜSContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

10. LÕPE, LÕPE, VIL’JAKENE

Lõpe, põld! Otepää Lõikuselaul. Talgulaul LÕPE, LÕPE, VIL’JAKENE, õigake, lõigake, lõpe, lõpe, tõvvukene, õigake, lõigake! Kui ei lõpe, siijä jätä, õigake, lõigake, siia jätä tsirke süvvä, õigake, lõigake, tsirke süvvä, nirke neeldä, õigake, lõigake. Ära põimi pikä põllu, õigake lõigake,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

9. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE

Lõpe, põld Otepää x LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE, lõpele, lõpele, kui sa ei lõpe, siia jätan, lõpele, lõpele – sirgu süüa, nirgi neelda, lõpele, lõpele! Lõpe, lõpe, põllukene, lõpele, lõpele! Mis ma rutta, mis ma rühja, lõpele, lõpele – ei oleContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

2. AJA OTSA, IIKÕNE

Lõpe, põld! Otepää Talgu lõpulaul AJA OTSA, IIKÕNE, lõpele, lõpele, veeri viirde, veerekõne, lõpele, lõpele! Kui ei lõpe, siijä jätä, lõpele, lõpele, siijä jäta tsirke süvvä, lõpele, lõpele, tsirke süvvä, nirke neeldä, lõpele, lõpele! Laulnud Kristine Uibo (67 a) (EÜSContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

1. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKÕNE

Lõpe, põld! Otepää/Sangaste Põllu pandmise lõpetus. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKÕNE, lõpele, lõpele, vähäne sa, väljakõne, lõpele, lõpele! Kui sa ei lõpe, põllukõne, lõpele, lõpele, vähene ei väljakõne, lõpele, lõpele, ma jäta sijä tsirgu süvvä, lõpele, lõpele, sijä lõo lõõritede, lõpele, lõpele,Continue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõuna

3. ÕTTAK, ÕTTAK TULLI ÕNNÕS

Õhtu ja hommik Otepää ÕTTAK, ÕTTAK TULLI ÕNNÕS, või, el-li lee-lu, el-li le-lu, hommuk, hommuk hoolõõ murrõs, või, el-li lee-lu, el-li le-lu, õttak tõi õlõ tarrõ, või, el-li lee-lu, el-li le-lu, pikkä põhu põrmandulõ, või, el-li lee-lu, el-li le-lu, hommukContinue Reading

Sildid
Postitatud Õdagu

17. VIHMAKENE, VELLEKENE

Üle, vihm. Imeline koda Otepää VIHMAKENE, oe-oe, VELLEKENE, oe-oe, vii vihma, oe-oe,  Vennemaale, oe-oe, aja hoogu, oe-oe,  Harjumaale, oe-oe – Vennemaale, oe-oe,  vili palas, oe-oe, Harju aita, oe-oe,  kõrbenessi, oe-oe. Vihmakene, oe-oe,  vellekene, oe-oe, hoogukene, oe-oe,  mu omane, oe-oe, äraContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

16. VIHMAKENE, VELLEKENE

Vihm ja karjane. Üle, vihm! Otepää VIHMAKENE, õõ-oo-oo, VELLEKENE, õõ-oo-oo, hoogukene, õõ-oo-oo, mo omane,õõ-oo-oo, ärä minnu, õõ-oo-oo,  likkes tekku, õõ-oo-oo, likkes’ tekku, õõ-oo-oo, linikest, (linnukest), õõ-oo-oo, kastku karja-, õõ-oo-oo, latsekeist, õõ-oo-oo! Mul pole kottu, õõ-oo-oo, kon ma kuiva, õõ-oo-oo, eiContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

15. VIHMUKENE, VELLEKENE

Vihm mujale maale Otepää Vihm üle VIHMUKENE, õku, õku, VELLEKENE, õo-ku, ärä minnu, õku, õku,  likes teku, õo-ku, likes teku, õku, õku,  linnukesta, õo-ku, kastku karja-, õku, õku, latsekesta, õo-ku – ei mul kotu, õku, õku,  kon ma kuiva, õo-ku,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

25. MIMMULI, MAMMULI

Otepää Karjase laul MIMMULI, MAMMULI, küdsä mulle kukuli! Üits karjus aige, tõine karjus tõbine, kolmas kuhalt ärä koolu. Kit’s tege kirstu, rästäs ragu risti, tsiga tsong auda, pihu pess kellä, äniläne ällitas last. Üles kirjutanud J. Birkenbaum (H II 3l,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

24. KARI KARAS KAARA

Otepää Kari kaeras KARI KARAS KAARA, oma velle vi’llä, oma esä ernede, oma taade tatriku, oma onu uppa, tõse mihe tõugu. Üles kirjutanud J. Tammemägi (H II 31, 613 < Otepää, 1890).

Sildid
Postitatud Lõuna

20. MINA PETTI PERENAISE

Kaval karjane fake ray ban Otepää Oakley sunglasses USA MINA PETTI PERENAISE: lätsi mõtsa kõndimaie, lehma panni leppikusse, härja hää aina pääle, kitse kieru koppelisse, varsa vare mäele, lamba Lausi tatteriide. Uhe unte, tohoo tontti, tohoo tontti ni toonatse, kuradiContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

11. AAGE SEIE KÜLA KARJA!

Kari siia! air max 180 Otepää Closeout nike air max Karjaste õku! õku! O voe voe, o voe voe, o voe voe, oeo, o voe voe, o voe voe, o voe voe, oeo! Aa’ge seie, õku, õku, küla karja, õoko,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

8. TULE METSA, TUHARUHI!

Laisk karjane. Karjatse pilkamine. Ajage kari kokku. ray ban cat eye Otepää ray ban sunglasses german TULE METSA, oe-oe, TUHARUHI, oe-oe, saa mõtsa, oe-oe, savipada, oeo! Mis kaua, oe-oe, kodu tegid, oe-oe, elajaid sa, oe-oe, näljatasid, oeo?nike air max NewContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

5. LIISAKENE, SÕTSIKENE

Otepää air jordan 19 Ajage kari siia nike air jordan retros LIISAKENE, õku, õku, SÕTSIKÕNE, õku, õku, aja kari, õku, õku,  siiäpoole, õku, õku, siin om illus, õku, õku,  ainakene, õku, õku!ray ban cat eye sunglasses Aame kokku, õku, õku,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

6. KIE, KIE, PAAKENE! (Ote)

Otepääwholesale ray ban sunglasses Kee, padanike air jordan v retro KIE, KIE, PAAKENE, rutta, rutta, ruvvakene! Mehe metsasta tuleva, poisi puida ragumasta, latse laaste korjamasta. Pala, pala, ahjukene! Mina tapa tallekese, anna sulle lihakese, esi lõmbi leemekese.ray ban sunglasses OnlineContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

5. KETRAME SIIDI (Ote)

Otepääair max tailwind 4 Kolm rätikut Ema lapsega voki ees!ray ban wayfarer sizes KETRAME SIIDI, kuame kolm rätti: üte pika-pilulise, tõse laja-raamilise, kolmanda kullakarvalise. Üte viime soola pääle, tõse viime saia pääle, kolmanda kulutame esi ära.nike air max uk (Retsitatiivne)Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna