2. TIE OLL LIKE, MAA OLL LAKE

Soome sild. Oleks

Otepää

Ote_14_EYS_V_141_(20)_2r

Kõrtsilaul

TIE OLL LIKE, MAA OLL LAKE,
siia sünnis silda tetta,
siia paras parve panna.
Mis me siia sillas teeme,
mis me parves paneme?
Poisi siia sillas teeme,
poisi parves paneme;
poisi käe käepuista,
poisi jala jaluspuista.
Sis om kena kerkun kävva,
lugu jala kõrtsi minna.

Kõrdsin jõin ma kõrvikese,
alevide allikese,
poodi lävel pooleruuna,
turu lävel tulipunatse.

Sõitsi Rõngu silla pääle,
Rõngu silda tõrgatu,
aluspalki praksatu,
minu küpar kergatu.
Sinna mina mursi mõõga otsa,
kautsi kuldapa sõrmusse;
sääl ma otse upikale,
sääl ma käie kapikale.
Rõngu näidu minnu näiva,
Rõngu kaasa minnu kaiva:
oles sie meesi meile saassi,
upin meile uinunesi –
suve saisas söömatagi,
talve tandsis kängätägi.

Viis: Morits Petäi (64 a) (EÜS V 141 (20) < Otepää < Kambja khk, Kammeri v – A. Kiiss, 1908), teksti kirjutas üles Villem Vaher (H II 44, 507 (1) < Otepää khk, 1891).

Sildid
Postitatud Nuurus