6. VELLEKENE NOOREKENE

Tule mulle

Otepää

aote_35_EYS_V_144_(34)_1r

VELLEKENE NOOREKENE, lillipoo, elleroo
kui läät naista võttemaie, lillipoo, elleroo,
käit sa kümme külä lävve, lillipoo, elleroo,
sandit sada sanna lävve, lillipoo, elleroo,
pallet essä, pallet emmä, lillipoo, elleroo,
pallet pereneitsikeista, lillipoo, elleroo:
„Tule mulle, neiu noori, lillipoo, elleroo
mul om kulda kuvve-täisi, lillipoo, elleroo,
hõbetad om hõlma-täisi, lillipoo, elleroo,
viljä viisi kirstu-täisi, lillipoo, elleroo,
tsiga mul sulun, tõine soolan, lillipoo, elleroo,
kolmas kuan kokke käen, lillipoo, elleroo!”
 
/vastas neiu/
„Ei lää sulle, hellä velja, lillipoo, elleroo
sul om kurjust kuvve-täisi, lillipoo, elleroo,
õelust om hõlma-täisi, lillipoo, elleroo,
viha viisi kirstu-täisi, lillipoo, elleroo,
susi sul sulun, tõine soolan, lillipoo, elleroo,
kolmas kuan kokke käen, lillipoo, elleroo!”
 
Viis: Mihkel Käärd (EÜS V 144 (34) < Otepää khk – A. Kiiss, 1908), teksti kirjutas üles J. Illak (H II 31, 317/8 (2) < Otepää khk, Neeruti v, 1890).

Sildid
Postitatud Nuurus