5. TSÕTSIKENE LINNUKENE

Saksa asemel sandile

Otepää

aote_16_EYS_V_149_(61)_1r

TSÕTSIKENE LINNUKENE,
oodit kui ubinakesta,
tahit kui tamme tõhvakesta –
peräst tull’ orik orusta,
märikahru mättäesta,
siilu sammelde siästa.
And ta suuda, salvse huule,
and ta kätta, käändsa sõrme,
silit pääda, pistse silmä:
see sinu sille silmi-udsu,
seo sinu kallis kaala-kraagi,
seo sinu kuku kuldasõrmus!

Viis: Kusta Ilves (67 a) (EÜS V 149 (61) < Otepää khk, Vastse-Otepää v – A. Kiiss, 1908), teksti kirjutas üles J. Tammemägi (H II 31, 598 (51) < Otepää khk, 1890).

Sildid
Postitatud Nuurus