4. NÄIUKENE NOOREKENE

Tule mulle

Otepää

Ote_32_EYS_V_141_(20)_2r

NÄIUKENE NOOREKENE,
linapõlle peenikene,
mis sa pelgät meile tullen,
põkut põlle köiteenna?

Küll om meesta, küll om meelta,
küll om sälga särgi täüsi,
pihta peenu hamme täüsi!
Panda ei sinnu palgi ette,
heidetagi irre ette –
paadi pandas palgi ette,
hiiru heidet irre ette.

Sunnita ei sinnu survamaie,
tahetagi tampimaie,
kästa ei käsikivile –
kivi-vitsa riki rinna,
käsipuu käe kuluti.

Hiiru toova, halli veeva,
kõrvi kodu kõigutase,
hiiru omma meil ilusa,
halli asteva aiksaede.

Viis: Morits Petäi (64 a) (EÜS V 141 (20) < Otepää < Kambja khk, Kammeri v – A. Kiiss, 1908), teksti kirjutas üles J. Tammemägi (H II 31, 606 (70) ja 609 (74) < Otepää khk, 1890).

Sildid
Postitatud Nuurus