3. VEERÜ PÄIVA, VIIDÄ AIGA! (San)

Sangaste

Veere, päev

san_7_EYS_VI_209_(87)_veerepaev_1r

VEERÜ PÄIVA, VIIDÄ AIGA,
kulu tunni, saa ma kodu!
Veerü vaeste vaiva tõttu,
kuningide kulla tõttu.
Vaesil olli vaiva pal´l´o,
kuningil ol´l´ kulda pal´l´o,
vaesil vaiva vaka täüsi,
kuningil kulda koti täüsi.

Veere, veere, päivakene,
veere velle aida pääle,
tsõõri sõsara kirstu pääle!
Vellel oli vereva aida,
sõsaral oll tsõõri kirstu.
Velle aida ha´lendasse,
sõsara kirstu tsõõrinesse.

Veeri, veeri, pääväkene,
kuulu’, kulla tunnikene,
veeri’ päiva, viida aiga,
kuulu’ tunni, saa ma kodo!
Veeri velle aita pääle,
tsõõri’ tsõtsi nurmi pääle,
vellel ol´l´ verevä aida’,
tsõtsil olli tsõõri nurme.

Viisi kirjutas üles A. Kiiss (EÜS VI 209 (87) < Sangaste khk, 1909); tekst: Liis Oberst (u 75 a) (H II 5, 547 (213) < Sangaste khk – J. Hurt, 1877); täiendatud (H III 23, 130 (16) < Sangaste khk – A. Raid, 1895) ja (H II 5, 428 (96) < Sangaste khk – J. Hurt < Mari Kirschbaum (Jukatsi Mari, u 35 a), 1877)

Sildid
Postitatud Ommugu