3. LASKE KÄE LAJALE

Käte käskimine. Lõikuslaul. Sirbi viskamise laul

Sangaste

san_50_EYS_VI_207_73_laske_kae_lajale_2r

Põimulaul

LASKE KÄE LAJALE,
panke sõrme’ sõudemalle,
sõs mie’ tüö tegünes,
maa kavvest kahanes. –

Läke uvve ie pääle,
tõse vastse vao pääle,
koe mie’ eelä ie jäti,
varre vao mie’ uneti.
Eila jäti, ei no tiijä’,
toona jäti, ei no tunne’,
varre vao, ei mäletä.

Jäti iiru itskemille,
varsa noore vao pääle.
Kes sei iiru itskemilta,
varsa noore vao päält?
Susi sei iiru itskemilta,
varsa noore vao päält. –

Nüüd om põldu põimetu,
viljä kokko kannetu.
Viskame nüüd tsirbisiid:
kes no ärä koolenes,
tol tsirp kummali karaku,
kes vällä veedenes,
nuo’ vierde visaku,
kiä kodo jäävä,
nuo’ kokko koguku.

Viisi kirjutas üles A. Kiiss (EÜS VI 207 (73) < Sangaste khk, 1909; tekst: Kadri Susi (u 60 a) (H II 5, 455/6 (122) < Sangaste khk – J. Hurt, 1877)

Sildid
Postitatud Lõuna