12. JAANIKÕNE, VELLEKÕNE

Sangaste

x

Ei saa siit naist
Karjalaul

JAANIKÕNE, VELLEKÕNE,
ei sa siista naista ei saa,
pruuti seo poole päält,
küll et käite kümme küllä,
sandid sada sanna läppe.

Läät sa Narva naise perrä,
Poolamaale pruudi perrä,
jätad (jäivä) sa udra orasselle,
kaara katele lehile,
nisu tuppe tulemaije.

Tullid sa Narvast naise peräst,
Poolamaalta pruudi peräst,
ni-kaa (=kauga, nii kaua) udra olles tettü,
kaara kamas jahvatetu,
nisu vatsusta valetu.

Laulnud Marta Kiršbaum (78 a) (Fonograf. rull Nr. 2, II, 16 VI-5) ja (E 56015 (15) < Sangaste khk, Korijärve – E. Päss, 1925).

Sildid
Postitatud Nuurus