8. LASE SORRI SADA SUUDA

Karske neiu

Sangaste

bsan_12_EYS_I_18_(9)_2r

LASE SORRI SADA SUUDA,
ui-lui-lui, ui-lui-lui,
lase sorri sada suuda,

kergitädä kümme kielt,
ui-lui-lui, ui-lui-lui,
kergitädä kümme kielt!

Ma lää läbi meeste ulga,
ui-lui-lui, ui-lui-lui,
ma lää läbi meeste ulga,

läbi ropsi poiste roodu,
ui-lui-lui, ui-lui-lui,
läbi ropsi poiste roodu,
 
pistä’ sil´mi ma pimede,
ui-lui-lui, ui-lui-lui,
pistä’ sil´mi ma pimede,
 
käänä nanna (nina?) käküside.
ui-lui-lui, ui-lui-lui,
käänä nanna käküside.
 
Tohe poisi’ meidä puttu,
ui-lui-lui, ui-lui-lui,
tohe poisi’ meidä puttu,
 
tohe vannu vanamehe’,
ui-lui-lui, ui-lui-lui,
tohe vannu vanamehe’,
 
näppi nälädse’ sulase’,
ui-lui-lui, ui-lui-lui,
näppi nälädse’ sulase’!
 
Mull om manna maa väidse’,
ui-lui-lui, ui-lui-lui,
mull om manna maa väidse’,
 
üö all ööli ravva’,
ui-lui-lui, ui-lui-lui,
üö all ööli ravva’,
 
ligi kihä liina väidse’,
ui-lui-lui, ui-lui-lui,
ligi kihä liina väidse’,
 
puhun omma poodi väidse’ –
ui-lui-lui, ui-lui-lui,
puhun omma poodi väidse’ –
 
maha lase Matsi mao,
ui-lui-lui, ui-lui-lui,
maha lase Matsi mao,
 
söödüle Üri süäme,
ui-lui-lui, ui-lui-lui,
söödüle Üri süäme,
 
palule ma Pietre põrna,
ui-lui-lui, ui-lui-lui,
palule ma Pietre põrna!
 
Eidä kättä, käänä pääda,
ui-lui-lui, ui-lui-lui,
eidä kättä, käänä pääda,
 
liiguta ma linajuusta,
ui-lui-lui, ui-lui-lui,
liiguta ma linajuusta,
 
kergitä ma körti-(h)anda,
ui-lui-lui, ui-lui-lui,
kergitä ma körti-(h)anda.
 
Viisi kirjutas üles M. Kampmann (EÜS I 18 (9) < Sangaste khk, Tõlliste v, 1889), tekst: Kadri Susi (u 60 a) (H II 5, 436 (104) < Sangaste khk – Joosep Hurt, 1877).

Sildid
Postitatud Nuurus