27. TSIRBI LÖÖVÄ TSILLERUU

Sangaste

Tsirpe viskamine rüäpõimmise man

TSIRBI LÖÖVÄ TSILLERUU,
peotäisi pilleruu,
kiä äräkoolenessi,
tuo (1) kummali kukuku!

Tsi, tsi tsilleruu,
peotäisi pilleruu,
kia ärä viidänessi,
tuo kavvele karaku!

Tsi, tsi tsilleruu,
peotäisi pilleruu,
kiä ennäst ehitäse,
tuo esi siiä jäägu!

1 s.o. totsirp – tolle sirp.

Matli Tammemägi (80 a) (H II 44, 625 (80) < Sangaste khk, Pringi v – J. Tammemägi, 1893).

Sildid
Postitatud Lõuna