21. TSIRISÄ, TSIRISÄ, TSIRBIKE!

Sirbiviskamise laul

Sangaste

san_54a_RKM_II_226_199_(5)_sirise_sirp_2r

Rüäpõimmise laul

TSIRISÄ, TSIRISÄ, TSIRBIKE,
kõrise, kõvver ravvake!
Kelle tsirp siin ette jõvvap,
selle (1) peigmiis mütsi ostap.
Laga esi (2), laideti,
vao-pikkä, vanneti,
saije otsa – kiteti:
siin om tütär tööda tennü,
laits om kässi laotanu.

1 sellele
2 esi – üks jagu viljast, mis põimamisel ühe korraga ette võetakse – ([cyr]).

Viis: Iida Kärsna (59 a) (RKM II 226, 199 (5) Sangaste khk, Puka v, Kuigatsi k, < Ädu k, Zimmu t – J. Pakri, 1967); tekst: Arm Tammemägi (n. 30 a) (H II 44, 645 (141) < Sangaste, Pringi v – J. Tammemägi, 1893).

Sildid
Postitatud Lõuna