16. LÕPE ÄRA, RÜÄKENE!

Lõikuse lõpetus

Kambja

x

Lõikuselaul

LÕPE ÄRA, RÜÄKENE, lõpelee, lõpelee!
Kui ei lõpe, siia jäta, lõpelee, lõpelee,
sirke süvva, nirke neelta, lõpelee, lõpelee.
Lõpe ära, rüäkene, lõpelee, lõpelee!
Vihk sai viiel laisal poisil, lõpelee, lõpelee,
kuhi kolmel virgal neiul, lõpelee, lõpelee.

Rüapõimu ajal lauldud.

Tekst: Liisa Einer (79 a) (ERA II 36, 312 (3) < Kambja khk ja v, S-Kambja m – R. Viidebaum, 1931), täiendatud (ERA II 63, 333 (2) < Kambja khk ja v, Pulli k – R. Viidebaum < Juuli Kangur (52 a), 1933).

Sildid
Postitatud Lõuna