13. ANNEKÕNE, ÕNNEKÕNE

Oleks mullu tulnud

Kambja

akam_7__annekene_143_(31)_1r.

ANNEKÕNE, ÕNNEKÕNE,
oles sina mullu mulle tullu,
ma oles ammu aida tennu,
aida teind animunasta,
katuse kanasulista,
siidisän’gi sisse pannu.
Salven saisap saija-jahu,
kelderin kala-anuma.

Esimesed kolm salmi laulmise järele üleskirjutatud, teised etteütlemise järele.

Laulnud Mihkel Käärd (51 a) (EÜS V 143 (31) ja EÜS V 31 (31) Kambja khk, Kammeri (Kodijärve) v, Kährimäe t – A. Kiiss ja E. Eisenschmidt, 1908).

Sildid
Postitatud Nuurus