7. SIIN OM ILLOS´ IRRE MÕTSA (San)

Imelik maja. Metsa raiumine

Sangaste

SIIN OM ILLOS´ IRRE MÕTSA,
siin om paras´ palgi mõtsa,
ole_i maha ragojat,
tüme kokko tündsijät,
ladva kokko laskijat.
Minu velle’ väikese’,
onu-poja’ ullikese’,
tädi-poja til´l´okese’ –
viisi ise tarre tetä,
veli palki veeritede:
küla ise tare tennü,
küla veli palgi veerit.
Tare tetti tammepuust,
usse’ ette hurdaluist,
parre’ pääle pardsiluist,
katus kalasoomusist.
Sisse panti siidisängi,
sisse tulli siidisaksa’,
iga riedi Rii’a saksa’,
iga puolpää poodi-poisi’.

Viis: Marta Kiršbaum (78 a) (Fonograf. rull Nr. 3, 16 VI-5 < Sangaste khk, Tõlliste v, Korijärve k – E. Päss, 1925), tekst: Ann Külvja (23 a) (H II 5, 558 (233) < Sangaste khk – J. Hurt, 1877)

Sildid
Postitatud Lõuna