7. LÕPE PÕLDU, LÕÕRI PÕLDU

Lõpe, põld!

Puhja

x

Lõpele, leelale!
LÕPE PÕLDU, LÕÕRI PÕLDU, lõpele, leelale,
lõõri põldu, sõõri nurme, lõpele, leelale
meie põllud peratu pikkad, lõpele, leelale,
meie vällad väga laiad, lõpele, leelale,
otsa joosva jo ojaje, lõpele, leelale,
põllu veered Venemaale. lõpele, leelale

Viis: Kadri Hermann (umb 65 a) (EÜS VI 716 (10) < Puhja khk, Ulila v, Ridaküla – M. Pehka, 1909); teksti kirjutas üles H. Raag (H III 10, 105 (9) < Rannu khk, 1889).

Sildid
Postitatud Lõuna