Blogi arhiiv

6. MEMME VIIDI TEEDA MÖÖDA

Ema haual. Ema ja armud. Kus istun – iken Avatud hauad Rannu 1. 2. MEMME VIIDI TEEDA MÖÖDA, armud lätsit aida mööda, memme auda pantinesse, armud auda heidenesse. Kon ma istu, sääl ma ikke, kon ma astu, sääl alane, konContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

37. VÕI, VÕI, VÕI, VÕI VÕTAS NAISE

Rannu Kardab kurja naist Kosjalaulu VÕI, VÕI, VÕI, VÕI VÕTAS NAISE – kui om kuri, kos sis panna? – Ei ole (h)ärjäs ära müüa, ei ole varsas vahetada, ei ole lehmas (linna) liina viia, ega kitses tõisel kinki! Mul omContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

35. NÄIJE NEIU KASVAVADA

Rannu NÄIJE NEIU KASVAVADA, sinipõllel sirguvada. Mõtli oma oleva, oma kaasa kasvavada, sinipõllel sirguvada. Minu oma siin ei ole, minu kaasa siin ei kasva; mull om oma Ouduvanna, minu kaasa Kambijanna Viis: Ann Tampere (65 a) (ERA III 7, 98/9Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

34. SÕUDKEM LAIVAD, JÕUDKEM PURJUD

Laevasõit Rannu Neiude valimine SÕUDKEM LAIVAD, JÕUDKEM PURJUD, jõudkem purjud Poolamaale, jõudke Niini liina alla, sääl on ridas neidisida: ees om reas helmed kaalas, taga rean taadrid kaalan. Ei ma tahtnud helmed kaalas, ega taha taadri kaelas – ma võtanContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

33. RAISIN MAHA RAUDA TAMME

Tamm. Oleks. Kaevul kosija Rannu RAISIN MAHA RAUDA TAMME, tüvest tei ma tünderida, ladvast laiva ankurida, keskelt kirju karja talli. Nüid mina nakan täku söötma, söödan täku, joodan täku, ilma esa teademada, ilma ema nägemada – akanist ma andsin ainad,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

32. POEGA SÕITIS KOSJATEEDA

Palju tütreid Rannu Tütred vette POEGA SÕITIS KOSJATEEDA, ajas neiu asjasida. Tulli kosjasta koduje, viskas vöö varna peale, kindad kaabu ääre peale, esi pääle nutemaie. Kes tulli manu küsimaie? Oma hella emakene: „Miks sa nutad, poiga noori?” „Mis ma nutan,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

31. SÕITKEM, LAEVAD, SÕITKEM, PURJUD

Vahelt vaene Rannu SÕITKEM, LAEVAD, SÕITKEM, PURJUD, sõitkem neiu liina alla – siin olli reas helmeskaalad, taga roodus taaderkaalad. Ei mina võtnud helmeskaala, ei mina tahtnud taaderkaala – võtsin vahepäält vaese latse, vaese võtsin vara tõttu, rikka suure raha tõttu.Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

30. VENNAKENE HELLA VELLE

Tunnen tuima Rannu VENNAKENE HELLA VELLE, kui lääd naista võttemaie kutsu minu kosilases – mina tunnen tuimad neiud, laidan ära laisad neiud: tuimal tutakad juused, laisal laja lõvvaotsa, vihatsel silmad vesitsed, tigedal nina terava, pahase palged punased, kurjal mustad silma-kolmud.Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

26. SEENIP MO ISA ISANDA

Rannu Seni kui tütred kodu SEENIP MO ISA ISANDA, seenip mo ema emanda, pojad pooled noored härrad, seeni kui tüterid kodussa, tanu tahtijad toassa, põllelised põrmandulla, rätikandjat kammeris; seeni õues õllesooned, väravasse viinasooned, kaio ääres kaljasooned. Viidi tüterid kodusta –Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

25. LINA KAKKEN LIKES SAIE

Kolm õuna Rannu Kosjad LINA KAKKEN LIKES SAIE, lätsi kodu kuivatama. (1) Kes mull tii pääl vasta tu´lli? Emä mull tii pääl vasta tu´lli: „Tule kodu, tütrekene, sull om kottu kolmi kosja!” Mina kodu joosteenna. Sääl o´lli pa´llu saabasjalgu, küllältContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

23. MAGASI MINA, MAGASI

Unenägu Rannu MAGASI MINA, MAGASI, magasi mina Maret-mäel, sinilillede seana, vahalillede vaieella, kõllalilled kõrvaalla, pääsusilma päitse alla, pujupuhmas puusa alla. Näie und maaten – visnapuu olli väraten, kuslapuu oli koa lävel, sarapuu olli sanna lävel. Visnapuust mull joodi viina, kuslapuustContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

22. MES O´LLI VAESE LATSE PALK?

Metsast mehele Rannu Pulmad metsas MES O´LLI VAESE LATSE PALK? Mõtsast viidi ta mehele, kannu otsast kaasa manu. kõik puu olli pulma rahvas, kase valge kaasanaese, lepälehe leeme livva, põllu pennär istepinki, sööt oli suuri sööma lauda. U´nt o´lli pulmaContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

6. LASE TULEB LAUBA ÕHTUKENE

Öösel üksi Rannu LASE TULEB LAUBA ÕHTUKENE, pühapäne päevakene, kallis kaela hakkamine. Esä läts emäga magama, vend läts noore noorikuga. Kellega’s lää mina vaene? Tüki tühja sängi sisse, kabista vana kasukat. Naksi lutikit lugema, mitu kirpu kirja pääl. Kääni külle,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

5. ÕHTU TULEB ÕNNE KAUDU

Öösel üksi. Kaasa kaugel Rannu Õhtul ÕHTU TULEB ÕNNE KAUDU, videvikku välja kaudu, õhtu toob õled tubaje, videvik viib magamaie, paneb õled põrmandalle, õlekõrred kõrvustikku, rahvas peale paaristikku, iga kaasa kaelastikku, igaüks oma omaga. Kel pole kaasa, võtku kassi, kelContinue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

14. TÜTARLATSED NOORUKESED

Karske neiu. Neiu ja poisi surm Rannu TÜTARLATSED NOORUKESED, kui te käide mõisa teeda, pidage piitsad peossa, vedake vemled järele, kandke kaikad kaindelassa. Kui tuleb poissi põlgelema, naise miis tuleb naerelema, löö sel poisil pooli peada, tõisel poisil tõine pooli,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

13. ENNE MAKKA KIVI KÕRVAL

Rannu Enne kivi kui poisi juure   ENNE MAKKA KIVI KÕRVAL, kaske, kanike, kui see kurja poisi kõrval, kaske, kanike; – ega kivi mind ei kisu, kaske, kanike, kand ei kakku riideeida, kaske, kanike – pois ei jätta puttumata, kaske,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

5. MINA POISSI PILLISEPPA

Rannu Poisi ja neiu pilge   „MINA POISSI PILLISEPPA, airussaa, airussa, airussaa, valeral-lal-laa, enne mängsin mätastega, airussaa, airussa, airussaa, valeral-lal-laa, heidin nalja naaristega, airussaa, airussa, airussaa, valeral-lal-laa, võtan juure juurikida, airussaa, airussa, airussaa, valeral-lal-laa, käe pääle kärbissida, airussaa, airussa, airussaa,Continue Reading

Sildid
Postitatud Nuurus

21.-27. IMPROVISATSIOONID (Rannu jm)

21. RKM III 5, 163 (32) < Rannu (17.VII 1946) 22. RKM III 5, 163 (34) < Rannu Puust luigel kiikudes. (5. VIII 1946) 23. RKM III 5, 163 (35) < Rannu 24. RKM III 5, 163 (36) < RannuContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

11.-20. IMPROVISATSIOONID (Rannu)

11. RKM III 5, 161 (21) < Rannu Vaadeldes pildiraamatut (8.VII 1946) 12. RKM III 5, 161 (22) < Rannu Mängides oma puust kanaga, kellel üks ratas alt murdunud. (9. VII 1946) 13. RKM III 5, 162 (23) < RannuContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

1.-10. IMPROVISATSIOONID (Rannu)

1.RKM III 5, 160 (9) < Rannu 2. RKM III 5, 160 (10) <  Rannu 3. RKM III 5, 160 (11) < Rannu Lakka minemisel. Ema saadab poisi lakka korvi tooma. Redelit mööda üles minnes laulab poiss. 4. RKM IIIContinue Reading

Sildid
Postitatud Latsepõlv

15. HÄLLILAULU VIIS (Rannu)

(45.) RKM II 5, 10 (4) Rannu

Sildid
Postitatud Latsepõlv

13. UINU, MU LAPS (Ran)

Hällilaul Rannu RKM III 5, 10 (3) < Rannu

Sildid
Postitatud Latsepõlv

2. KIIGU, LIIGU, TILLE TALLE (Ran) (Vv)

Hällilaul Rannu RKM II 252, 178 (3) < Rannu

Sildid
Postitatud Latsepõlv

1. KIIGU, KIIGU, KITSETALLE (Ran)

Hällilaul Rannu ERA III 7, 101 (40) < Rannu khk

Sildid
Postitatud Latsepõlv

2. VII ÄRA VIHMAOOGU!

Vihm mujale maale Rannu VII ÄRA VIHMAOOGU, vii vihma Virumaale, aja oogu Arjumaale, Virumaal om mehed mustad, mehed mustad, naised laisad, tütrigu igi-tigeda, poisi kannu-karvalise, latse kui ne tuli-tukki. Meie maal om mehed valged, mehed valged, naised virgad, tütrigu ime-ilusa,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

1. VIHMAKENE, VELLEKENE

Vihm ja karjane Rannu VIHMAKENE, õllele, VELLEKENE, õlle, uhukene, õllele, omatsekene, õlle, ära tekkü, õllele, minda likkes, õlle, mul pole kodus, õllele, kuivatajat, õlle, kuiva hamme, õllele, andijat, õlle, särgi sälge, õllele, seedijat, õlle. Viisi kirjutasid üles Peeter Kurg jaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

10. MEIE TAAR HAPNEMA (Puh, Ran)

Puhja/Rannu fake ray ban Taari valmistati kolmejalgses anumas. Taari tegemisel anuma põhja paigutati õlgedest taarisild. See koosnes ristpuust, ja sellele laotati õled peale. Siis keerutati veel õlest vits, millele laotati pajuoksi. Okstele lõigati ahjus pruunistatud leiba tükkideks, kallati siis kuumaContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõuna

8. KOKKO, KOKKO, KOOREKE! (Ran) (V-)

Rannu nike air max Spain Kokku, koorekene KOKKO, KOKKO, KOOREKE, vana naese varake, taivast tulgu, kirnu mingu kipaten ja kapaten,nike max air ümbre männä mütsä mätsä. Vorsti ojast vesi toodi, soolamõske pruugiti.nike air jordan wholesale Tekst: Jakub Teder (E,StK 4,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna