34. SÕUDKEM LAIVAD, JÕUDKEM PURJUD

Laevasõit

Rannu

bra_19_ERA_III_7_98_99_(37)_2r

Neiude valimine

SÕUDKEM LAIVAD, JÕUDKEM PURJUD,
jõudkem purjud Poolamaale,
jõudke Niini liina alla,
sääl on ridas neidisida:
ees om reas helmed kaalas,
taga rean taadrid kaalan.

Ei ma tahtnud helmed kaalas,
ega taha taadri kaelas –
ma võtan vahelt vaise latse.

Kandke purjud, jõudke purjud,
sis lähan Riiga Reeda perra,
alevisse Anne perra –
Riiast tõin ma Reeda suure,
Alevist tõin Anne suure,
muilta mailta Maie suure.

Sis oli naine niikui muilki.
viisin niidul niitamaie –
küllse naine häste niidab:
sell om kaunis kaarikene!
Viisin nurme põimamaie –
küll se naine häste põimab:
sell om vistist vihke taga,
sell om servi sälla tävved.

Viisin kõrtsi tantsimaie,
esi varjusta vaatassi –
Küll se naine häste tandsib:
kondsad käivad kenasti,
hannda öörit hüväste.

Viis: Ell Kurno (80 a, pärit K-Jaanist) (EÜS III 2719 (37) < Rannu khk, Valguta v – P. Tatz, 1910), teksti kirjutas üles H. Raag (H III 10, 104/5 (8) < Rannu khk, 1889).

Sildid
Postitatud Nuurus