33. RAISIN MAHA RAUDA TAMME

Tamm. Oleks. Kaevul kosija

Rannu

ra_18_ERA_II_186_429_(2)_1r

RAISIN MAHA RAUDA TAMME,
tüvest tei ma tünderida,
ladvast laiva ankurida,
keskelt kirju karja talli.

Nüid mina nakan täku söötma,
söödan täku, joodan täku,
ilma esa teademada,
ilma ema nägemada –
akanist ma andsin ainad,
karmanist ma kandsin kaerad.

Nüid om täku täves söönu,
täves söönu, täves joonu –
paneme täku saani ette.
Nüid om hobu üteline,
kaal om tippi-täppiline,
nüid saab sõita Soomemaale,
poole versta Poolamaale,
veidikene Venemaale.

Sõidan Soome silla pääle –
Soome silda raksateleb,
aluspakud painusivad,
nukakivid niksusivad.
Sõitsin Hollandi kajole –
sääl olli neitsid karja joodmas.
Mina neiulta küsima:
„Anna vetta mu hobule,
anna juvva mu hallile,
muidu juvva mustalegi.”

Viis: Eduard Kärp (65 a) (ERA II 186, 429 (2) < Rannu khk ja v, Sangla k < Neemisküla, Kärba talu, 1938), teksti kirjutas üles H. Raag (H III 10, 102/4 (7) < Rannu khk, 1889).

Sildid
Postitatud Nuurus