26. SEENIP MO ISA ISANDA

Rannu

ra_14_ERA_III_7_303_(17a)_1r

Seni kui tütred kodu

SEENIP MO ISA ISANDA,
seenip mo ema emanda,
pojad pooled noored härrad,
seeni kui tüterid kodussa,
tanu tahtijad toassa,
põllelised põrmandulla,
rätikandjat kammeris;
seeni õues õllesooned,
väravasse viinasooned,
kaio ääres kaljasooned.

Viidi tüterid kodusta –
tuba jäi tühjas tütterista,
ait jäi arvas riietesta,
laut jäi tühjas lammastesta,
lõpsid õuest õllesooned,
väravista viinasooned,
kajo äärest kaljasooned.
Kõik jäid nurgad nuttemaie,
istmed igatsemaie,
astmed halatsemaie.
Pengid nutsid peenikesta,
toa nurgad noorukesta,
istmed ilusakesta.
Lehmad nutsid lüpsijada,
talled nutsid tallitajad,
härjad heada jootiada.

Viis: Karl Kink (70 a) (ERA III 7, 303 (17a) < Rannu khk ja v, Verevi k – G. Laugaste, 1936), teksti kirjutas üles H. Raag (H III 10, 118/9 (22) < Rannu khk, 1889).

Sildid
Postitatud Nuurus