14. TÜTARLATSED NOORUKESED

Karske neiu. Neiu ja poisi surm

Rannu

bra_4_EYS_VII_2719_(38)_2r

TÜTARLATSED NOORUKESED,
kui te käide mõisa teeda,
pidage piitsad peossa,
vedake vemled järele,
kandke kaikad kaindelassa.
Kui tuleb poissi põlgelema,
naise miis tuleb naerelema,
löö sel poisil pooli peada,
tõisel poisil tõine pooli,
naisemee nõna päästa.

Läksin ma mõisa teole,
tulli poisse põlgelema,
naise mees tulli naerelema.
Lõin ma poisil poole pääda,
tõisel poisil tõine pooli,
naisemee nõna päästa.

Pois läits mõisa kaibamaie,
ma lätsin järel kuulama.
Kummales kohus üleneb,
kummales kohus alaneb?
Minule kohus ülesi,
poisile kohus alasi.

Kui see pois ära sureksi,
kus teda mateti?
Suu sisse sammelisse,
Virumaale vitsikusse.
Kessi nuttis suu ääres,
kessi aua kaldaala?
Susi nuttis suu ääres,
karu aua kaldaala.
rebane rii järele.

Mis kasvi poisi aua peale?
Koerputk ja kobrulehed,
varesnaarid, varsakabjad.

Kui sii neiu ära suri,
kus teda maha mateti?
Kuldse kuusiku sisse,
kardse kaasiku sisse,
saksa akande aluje.

Kes sii nuttis suu ääres?
Poissi nuttis suu ääres,
kaasa aua kaldaasse.
Mes kasvi neiu aua peale?
Küidslauga küinekesed,
saksa sirged sibulad.

Viis: Ell Kurno (80 a, pärit K-Jaanist) (EÜS III 2718 (38) < Rannu khk, Valguta v – P. Tatz, 1910), teksti kirjutas üles H. Raag (H II 30, 337/8 (12) < Rannu khk, 1889).

Sildid
Postitatud Nuurus