Blogi arhiiv

1. KUI MINA ALLES NOOR VEEL OLLIN (Puh) (V_)

Imed Puhja KUI MINA ALLES NOOR VEEL OLLIN, lapsepõlves mängisin, ei mina teadnud muud kui seda, mis mina nägin silmiga: Härjad auksid, koerad kündsid, naised raidsid rattapuida, lammas läits laole munele, kana tõi kaitsa tallekesta, lehm tõi laugu täkikese, obeneContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

__I m e d__

Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

x

Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

x

Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

x

Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

3. TIIJ OL’L PIKKÄ MÄELE MINNÄ (Ote)

Otepää Sangaste tii tegimise laul. TIIJ OL’L PIKKÄ MÄELE MINNÄ, maa kavvõde karate, jovva ei kivile visate, sõmerile sõõritelle – kivi peiju mul pudisi, sõmmer sõrmile lagusi. Vellekõni, noorekõni, kui sa liigut liina poole, astud liina alevide, sis tuu liinastContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

2. KOHES LÄÄME VASTA ÜÜDÄ (Puh)

Õitsil Puhja KOHES LÄÄME VASTA ÜÜDÄ vasta üüdä, vasta kuuda, vasta armasta aguda, vasta pilget pimme üüdä? Eitsi lääme vasta üüdä, vasta üüdä, vasta kuuda, vasta armasta aguda, vasta pilget pimme üüdä. Kohes meie tule teeme tule teeme, leeri lööme?Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

1. SÕKSI SÖÖDI, LAMPSE LAANE (Rõn)

Rõngu SÕKSI SÖÖDI, LAMPSE LAANE, kiigu, liigu, kõndse kõik kõiviku alutse, kiigu, liigu, kõik kuusiku ma kummardi, kiigu, liigu, kõik vitsiku ma vilisti, kiigu, liigu – es näe mõtsan tsirkessida, kiigu, liigu, kuule es kulli poigeida, kiigu, liigu!   Viis:Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

__T e e k ä i g u l a u l u d__

Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

x

Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

x

Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

x

Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

3. KOLM OL´L´ ALVA ALLE ILMA (San)

Mitu halba ilma peal Sangaste KOLM OL´L´ ALVA ALLE ILMA: üts´ ol´l´ imetä tütar, tõne ol´l´ iseta poiga, kolmas´ vaene läskä-naine. Midä ik´ vaene läskä-naine? Ik´ ta maa künnijät, musta mulla pöörijat. Midä ik´ iseta poiga? Ik´ ta adra köüdijät,Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

2. KOLM OL´L´ ILMAN IKIJAT (San)

Kolm halba ilma peal Sangaste KOLM OL´L´ ILMAN IKIJAT, alle ilma armetut: üts küll olli vaenelatsi, tõne ilma imätä varsa, kolmas vaene läskä naine. Midäs iki vaene latsi? Iki armu andijata, päiväl pää silläjätä. Midäs iki imätä varsa? Panti varraContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

1. KOLM OL´L´ ILMAN IKIJAT (San)

Mitu halba ilma peal Sangaste KOLM OL´L´ ILMAN IKIJAT, alle ilma armetut: üts küll olli vaenelatsi, tõne ilma imätä varsa, kolmas vaene läskä naine. Mis ikk vaenõ läskä nainõ? Ikk ta sängu säädeenna, palajata pandõena, läsä leibä süvveen. Mis ikkContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

__M i t u__h a l b a__i l m a p e a l__

Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

x

Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

4. OLES MINU LOODU MEHESSEGI (Puh) (V-)

 Imelik maja Puhja x OLES MINU LOODU MEHESSEGI, pooles eas poisissegi – ma tiis tare taivaade, elu ilma veere pääle, kost käis müüda müügihärra, ega riidi Riia härra, ega puulba poodi poisi. Küsitelle, nõuetelle: „Kas om Riiga vai om liina?”Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

3. SÕUDKEM, KÄE, SÕUDKEM, JALA (Võn)

Tuulest tuba Võnnu SÕUDKEM, KÄE, SÕUDKEM, JALA, sõudkem sinnä saarõ pääle, kohe san’t oll’ sanna tennü, vaene mees oll’ varjo lännü. Sinnä küll käivä siidilaiva, Soodomast käivä soolalaiva, Kommorast käivä kaubalaiva. Sadu oll’i saina sammeldanu, (udu) undse oll’ urrõ etteContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

2. NAKSI TUBA TEGEMAIE (Ote)

Imelik maja Otepää NAKSI TUBA TEGEMAIE, tua nulke nuppeldama: kuu panni kor’ssnas, päävä pääle katuses, ao tähe aknas. Säält sõit müüdä Riia errä, Riia errä, raadi provva. Küsütelli, nõvvetelli; „Kas om Riiga vai om liina, vai om suuri soola liina?”Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

1. OL´L´ MULL KOLMI VELLEKESTA (San)

Imelik maja Sangaste OL´L´ MULL KOLMI VELLEKESTA, üts ol´l´ pikemb, tõne lühemb, kolmas olli maani matal´. Pikemb tek´k´ tare pilve korru (kõrguse), matal´ tek´k´ maja maasikist, lühemb liina linnukist. Müödä sõidi mündi saksa’, müödä münditse emändä’, müödä mündi preilikese’, mõtel´Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

__I m e l i k__m a j a__

Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

x

Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

x

Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

4. LÄTSI MINA LÄBI KÜLA (Kam) (V-)

Tore sõit Kambja x LÄTSI MINA LÄBI KÜLA, kuku, kuku, kuku läbi tammitse tanumi, kuku, kuku, kuku, läbi vaskse väräte, kuku, kuku, kuku, Kägu kukkus looga pääl, kuku, kuku, kuku, tõne tõse rooma pääl, kuku, kuku, kuku. kägu kukkus kuldaContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

3. KES SÄÄL KEERO LOOGA LAANEN? (Võn)

Saani tegemine. Tore sõit Võnnu KES SÄÄL KEERO LOOGA LAANEN? Kalevine poisikene, Mis ta aääl sís tööd ta tegi? Suvel tegi suuri saane, talvel tahots jalassit, külelaude kirjotedi, peralaude pilutedi, edelaude ehitedi. Vehmre sisse visnapuusta, looka pääle lodjapuusta. Tooge siiaContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

2. KES SÄÄL JO KEEREN LOOGA MÕTSAN? (Võn)

Saani tegemine. Tore sõit Võnnu Kalevipoeg saani tegemas: KES SÄÄL JO KEEREN LOOGA MÕTSAN? Kalevisine (?) kange meesi. Mis ta jo sääl tööda tegi? Talvel jo tahutsi jalasida, piluteli peelepuida, ehijotelli edelauda, pilutelli peralauda, korijotelli kodarida; vahtrapuust sai vahepulga, kõivapuustaContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

1. KES SEAL KEERU LOOGA MÕTSAN? (Võn)

Saani tegemine Võnnu KES SEAL KEERU LOOGA MÕTSAN? Kalevine poisikene. Mis ta sääl jo tööda tegi? Suvel tegi suurta saani, talvel tahots jalaseid. Ehit saani edelaude, pilut saani perälaude, kirjot saani külelaude. Kui sai saani valmist – määnes hobu etteContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

__S a a n__T o r e__s õ i t__

Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

x

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

x

Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

49. MIS TULED KINNAS KIUSTELEMA? (Võn)

Lauliku lapsepõlv. Kaasikute võistulaulmine Võnnu Võitlus kaasikute vahel.   MIS TULED KINNAS KIUSTELEMA, kaske, vana vilste võistelema, kaske? Ma viin kinda kesaelle, kaske, vana vilsti vaidijase, kaske: sinna’p kinnas kistanese, kaske, vana vilsti vatsutelle, kaske. Kas sina pelgad puuduveta, kaske,Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

48. PEAKS MU LAULUD MAKSETAMA (Ote)

Laulikule palka. Lauldud – hobu, sadul  Sangaste PEAKS MU LAULUD MAKSETAMA, või e-li lee-lu, el-li lel-lu, ma ei nõvva palju hinda, või e-li lee-lu, el-li lel-lu: äälest küsi härjapaari, või e-li lee-lu, el-li lel-lu, kulda vai kübärä tävve, või e-liContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

47. KES MINNU KUULI LAULEVATA (Ote)

Kurb laulik Otepää KES MINNU KUULI LAULEVATA, laululugu laskevata, mõtel mu liia-rõõmulise, häälta hää helülise. Mina kohalt kurvaline, hellä elu leinaline; lahku ei süä laulu poole, miil ei miildü rõõmu poole. Süämel om süüdü palju, meelekesel mitu vikka. Kes minuContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

46. MIS MINA KUKU, KURBA LINDU (Ote)

Suude sulg Otepää Küla ütel MIS MINA KUKU, KURBA LINDU, mis mina laula, hellä latse? Mul jäi kodu suude sulge, lavva pääle laululehte, kirstu kappi kõne kõlksu, parsile paeatus paberi. Noored mehed, helläd velled, pandke ratsu rakkeesse, halli hobu helmetesseContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

45. KÜLÄ MUL ÜTTEL: „KUKU, KUKU!” (Ote)

Küla ütel Otepää KÜLÄ MUL ÜTTEL: „KUKU, KUKU!”, külälatse: „Laula, laula!” Mes ma laula, leinaline, kuugu kurvameeleline – mullu jõi murekarika, tänävu jõi tõista kõrda. Oles mu laulut massetasi! Ei ma ei nõvvas pailu hinda – laulust võtas laugi ruuna,Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

44. ETSE LAULGE, LAISA NEIU (Ote)

Laidan laisale Otepää Talgulaul ETSE LAULGE, LAISA NEIU, veeretage, virga virve! Kui te’i laula, mina laida, laida teid laisale mehele, pika puu palutajale, halu ahju heitijale, läätsaleeme lõmpijale, kel’ om viisu(d) viisi sülda, räti(d) kümme küünarida – päiv läts aigaContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

43. OLES MIND LOODU LAULIJASSA (Ote)

Laulu võim. Metsamurd. Kalajõgi. Laulu lahutaja. Sangaste OLES MIND LOODU LAULIJASSA, , või e-li lee-lu, el-li lel-lu, laulijassa, laskijassa, või e-li lee-lu, el-li lel-lu – laulas mere ma murussa, või e-li lee-lu, el-li lel-lu, mere liiva linnassessa, või e-li lee-lu,Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

42. TEE PIKK MEILE MINNA (Ote)

Laulu võim. Puud pole ühepikkused Ladvad lindudele Sangaste Käo laulda TEE PIKK MEILE MINNA, maa kavvõdõ karata, jõvva_i pilvile visata, sõmõrile tsõõrita. Mõts oli helle helisema, laan kummõ kumisõma. Kui ma lauli, laasi lauli, leie kättä, mõts käräti. Laihki leiContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

41. KUI MINA NAKKA LAULEMAIE (Ote)

Laulu võim Otepää Laulust KUI MINA NAKKA LAULEMAIE, laulemaie, laskemaie, pisut sõnno pildumaie – jõvva_i minno ohja hoita, ohja hoita, köidse köita, pilve kinni mo pidada, taivas lakka (laia – lakja?) taldudada. Ohja hoitva hobesida, köidse köitva koormahida, taivas tands,Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

40. TSÕTSIKÕSÕ, LINNUKÕSÕ (Ote)

Lauliku lapsepõlv Otepää TSÕTSIKÕSÕ, LINNUKÕSÕ, või e-li lee-lu, el-li lel-lu, ärge naarõlgo minuda, või e-li lee-lu, el-li lel-lu, et ma latsi laali pallu, või e-li lee-lu, el-li lel-lu, kõhetu kõnõli pallu, või e-li lee-lu, el-li lel-lu – ega sii olõContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

39. KUI SA EI LAULA, MINA LAIDA (San)

Laidan laisale Sangaste x KUI SA EI LAULA, MINA LAIDA, laida laisale mihile, pane pik’äle poisile, kel olli viisu viisi süldä, kabla katesse vakku, rätik kümme küünärit, ame ilma arvamede, päivä viita päästõ’õnne, ajastõgõ arutõnne. Laulnud Marta Kiršbaum (78 a)Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

38. MELLES MEIL O’LL KUMME(R) KURKU (San)

Hea hääl. Oleks Sangaste MELLES MEIL O’LL, heia-haa, KUMME(R) KURKU, heia-haa, kumme(r) kurku, heia-haa,, helle hääle, heia-haa, – viiulit lei, heia-haa, meie velle, heia-haa,, kandelit me, heia-haa, kasvataja, heia-haa,, pilli löönu, heia-haa, me pidaja, heia-haa, häälta tennu, heia-haa, hä’llutaja, heia-haa,Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

37. TOHE NÄIO SIINÄ LAULDA (San)

Ostetud hääl Sangaste 1. 2. TOHE NÄIO SIINÄ LAULDA, äkki äält kuulutede, siin om kuulija kurun, sõna võtija võsun, laulu võtija laanen, kiä võt´t´ näio elle ääle, elle ääle, kumme kurgu. – Näio elle ääle ost´, aälest an´de ärjä paari,Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

36. NÄIOKESE’ NOOREKESE’ (San)

Sangaste Laula. Ilu jookseb ees NÄIOKESE’ NOOREKESE’, ilotelge, naljatelge, nüüd ep ilu aruline, nali kate-kõrraline, nüüd ep ilu iene joosi, nal´l´a manna maadeles. Illus om noorelt ilutede, latsepõlven nal´l´atede, kuri om noorelt kurba olla, vaiv om noorelt vaiki saista, kurbaContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

35. SIIN OM ULKA NÄIDOSIDA (San)

Pole lauljat hulgas Sangaste SIIN OM ULKA NÄIDOSIDA, eevushka, maarushka, mõni rinda mõrsijida, eevushka, maarushka, ole’ ütest laulijata, eevushka, maarushka, laulijata, laskijata, eevushka, maarushka, sõna kolme kostijata, eevushka, maarushka. Kui ma esi iest ei võta’, eevushka, maarushka, iest ei võta,Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

34. MAHA MINA PESSI MUSTA RIHE (San)

Lauliku vaev Sangaste MAHA MINA PESSI MUSTA RIHE, maha aije aganitse, maha saadi saisuledse, maha põrmutse põroti, es jää utsu otsa pääle, es jää põrmu põse pääle – udsu jäije usse pääle, põrmu rihe põrmadule. Enämb vaiva laulijal, kui omContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

33. OLES MA LOODUD LAULIJASA (San)

Palju sõnu Sangaste OLES MA LOODUD LAULIJASA, laulijasa, laskijasa, laulaks mere ma murusa, mere põhja põrmandus, mere kivi’ killergis. Mull om sõnno sõgla täüs, pääle villa vaka täüs, koton om mull koti täüs, üten om mull üsä täüs, man omContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

32. KUI SA EI LAUA, MINA LAIDA (San)

Laidan laisale Sangaste KUI SA EI LAUA, MINA LAIDA, laida laisale mihele, pane pikäle poisile, kell om viisu viisi süldä, räti’ kümme küüneriid, särk´ sällän säidse saina, ame ilma arvamada, kalsa’ ilma kaemada. Viis: Karl Vill (80 a) (RKM IIContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

31. OLES MU HELI ENNITSES (San)

Endine hääl. Laulu võim Sangaste OLES MU HELI ENNITSES, kurku kulda muinatses, ära mina petas pilli hääle, kattas kannelde kõmina, venelaste viles pilli, suurte sakste sarve pilli. Ära viidu häälekene, ära kume kurgukene. Andge kätte neiu hääle, neiu hääle, neiuContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

30. LAULOLÕISI OTSITI (San)

Hea hääl. Ostetud hääl Sangaste LAULOLÕISI OTSITI, sõnolõisi sõõreti! Mina latsi lauloline, tõne sõsar sõnoline, nelläs nii neelüline, vijes viksi häälüline. Eilä mina osti hääle, varra ma hääle vaheti, häälest mina anni härjapaari, kurkust kullatu ubina, lõõrist lõiksin he´lmekõrra. Viis:Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

29. TOHI LAULDA VAI EI TOHI (San)

Arg laulik Sangaste x Karjalaul TOHI LAULDA VAI EI TOHI, johus kodu kuulunema, tare ette el’ginema, eidüss (heitus) ime, eidüss ise, eidüss ime ehitsele, taade tagakamberele, mõtel sõa sõidevate, venne väe veerüväte. Imekõne, memmekõne, egas sõda siin ei sõida, vennevägiContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

28. MIS SA LAULAD, KUI SA (e)I MÕISTA (San)

Sangaste x Laulu korgustus, (teisend) MIS SA LAULAD, KUI SA_I MÕISTA, kui sul sõnnu puudunes! Võta võlgu minusta, ma anna ütest ajaste(g)est, kingi ütest keväjaste, mul om sõnnu sõgla täüs, tõne villa vaka täüs! Laulnud Marta Kiršbaum (78 a) (Fonograf.Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

27. TOHI MINA TUIMA OLLA (San)

Lauliku soost Sangaste x Karjalaul. TOHI MINA TUIMA OLLA, tuima olla, saina saista, ole mina tuima suusta, tuima naise tütäriid. (Latusime – lataeise, viil ol’l’ latsi laduse’ep.) Laulnud Marta Kiršbaum (78 a) (Fonograf. rull Nr. 10, II; 18 71-5) jaContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

26. MIS SIA, SITIKAS, SIRISED! (San) (V-)

Halb laulik. Laulu võim Sangaste x MIS SIA, SITIKAS, SIRISED, porikärblane, pirised – s’ul pole häälta hästi laulda, kurku kõrgele hõisata! Kui mina hakkan laulamaie, laulamaie, laskamaie, viru viisil veeretama, harju kannelt kõõrutama, soome laulu laksutama – siis ei saaContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

25. MIS SA, NAARUS, MINDA NAARAT? (San)

Laitjale Sangaste MIS SA, NAARUS, MINDA NAARAT, tike, minnu teotet? Sa oled esi ammu naaret, mullu muide kuulutet. Ilus olõ ma helmite, tsõõrik ilma ma sõlõtõ, kaunis – kaala rahata, sirge ilma ma siite. Viis ja tekst: Katri Susi (umbContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

24. SIIN OM HULKA NEIDUSIDA (San)

Kellele hoiate huuli. Ei ole hulgas lauljat Sangaste SIIN OM HULKA NEIDUSIDA, mõni rinda mõrsijaid, olõ hulgast laulajat, sõna kolmi kostajat, kui ma esi iist ei võta, iist ei võta, päält ei päästa! Neiukene, noorekene, kelle hoiat ommi huuli, pealContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

23. KOS MINA LAULU LAOTESI (San)

Laulu võim Sangaste KOS MINA LAULU LAOTESI, sinna kasvi suure saare, sinna mõtsa murdunessa, sinna laane langenessa. Puu küll, puu küll, hellad velled, puu oli täisi puudukesi, ossa täisi oravida, ladva laane linnukesi. Jõgi juuski juure alta, kala küllitasid jõessa,Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

22. KUI MINA LAULAN, LAKSUB LAANE (Rõn)

Laulu võim Rõngu Kui mina laulan KUI MINA LAULAN, LAKSUB LAANE, kõõrutan – kõliseb metsa, tõstan äälta – tõuseb tuulta! Laulan tammed tantsimaie, männimetsad mühamaie, kuusemetsad kohamaie, aavametsad elkimaie. Enne tammed langevad, enne lõpeb lõmmumetsa, kuivab ära kuusemetsa, kaob äraContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

21. LAULA, LAULA, SUUKENE! (Rõn)

Laula, kuni elad Rõngu Laula! LAULA, LAULA, SUUKENE, liigu, linnukeelekene, mõlgu, marjameelekene, ilutse mo südamekene! Küll saad siis sa vaita olla, kui saad alla musta mulla, valge laudade vahele, kena kirstu keskelle. Laulmise järgi üles kirjutanud P. Kurg ja hr.Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

20. LAULGE, LAULGE, LAISA NEIU! (Rõn)

Laidan laisale Rõngu Ainale, kullale! LAULGE, LAULGE, LAISA NEIU, ainale, kullale, kullale, veeritage, virga neiu, ainale, kullale, kullale! Kui te_(e)i laula, mina laida, ainale, kullale, kullale, laida teid laisale mihele, ainale, kullale, kullale, saada sanna kütijäle, ainale, kullale, kullale, kellContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

19. KUI MINA AKKAN LAULAMAIE (Rõn)

Laulu võim Rõngu Kust laulud. Laulmine   KUI MINA AKKAN LAULAMAIE, kukku, laulamaie, luulemaie, kukku, siis tulep küla kuulamaie, kukku, vald tulep välja vaatamaie, kukku, sõda jääb servi seisamaie, kukku, hõbemõõka mõtlemaie, kukku – luu (lood) mina võtti lutsu suusta,Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

18. MIS TULED, KINNAS, KIUSTELEMA ? (Rõn)

Laulikute sõim Rõngu MIS TULED, KINNAS, KIUSTELEMA , vana viisu vaidelema, tatilõuga tapelema? Näe ei oma nägugi, silma seliti pähana, kulmu kääned kukuruse, ila sull jookseb erne liuda, tat sull tilgub taari kannu. Sull ei olle häälekeista, häälekeista häste lauldaContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

17. EI MA TIJA EGA MÕISTA (Rõn)

Kust laulud. Lauluvõim. Laulu laitjale Kust laulud. Laulge, muidu laidan. Laulu laitja sajatus Rõngu EI MA TIJA EGA MÕISTA, oi, oi, ral-lal-laa, melles mull on helle hääle, oi, oi, ral-lal-laa, helle hääle, kumme kurgu, oi, oi, ral-lal-laa! – Kui küllContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

16. LAULGE, LAULGE, TSÕTSIKESE (Rõn)

Laidan laisale Rõngu LAULGE, LAULGE, TSÕTSIKESE, kukku, lõõritage, linnukese, kukku, kui te ei laula, mina laida, kukku, laida laisale mehele, kukku, pane pikale poisile, kukku, kell om viisu viisi sülda, kukku, kabla katessa vaguda, kukku, räti kümme küünerida, kukku!  Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

15. OLES MIND LOODUT LAULIJASSE (Ran)

Laulu võim. Tall taevas Rannu OLES MIND LOODUT LAULIJASSE, laulijasse, laskejasse – mina küll laulas laste vasta, Poolamaale poiste vasta, taade Narva naiste vasta! Ma laulas need mered maasse, meregi põhjad põrmandusse, mere liiva lillakusse, mere ääred eeringesse, mere kaldaadContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

14. KUI MA HAKKAN LAULAMAIE (Ran)

Laulu võim Rannu KUI MA HAKKAN LAULAMAIE, laulamaie, laskemaie, Viru küll viiul veerimaie, Arju kannel kõõrutama, ei sis ei saa küla magada, küla küll poisid poolta unda, küla naised natukesta. Küla küll astub aia pääle, poisid puuriida pääle, noored naisedContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

13. ANDKE RAHA LAULIJALE (Ran)

Laulikule raha Rannu ANDKE RAHA LAULIJALE, killing keelepeksiale! Enamb vaeva laulijale, kui on rehe peksiale – rehe peksan, sis unetan, luu laulan, teist tuletan. Mis ma hoolin lauldessagi, tõrgun heale tõstessagi, kõrgista kõneldessagi? Minu oma siin ei ole, minu kaasaContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

12. NÄE, KOS MINU NÄÄGUTAJA (Ran)

Laulikute sõim Rannu Laimajale. Sõimulaulud NÄE, KOS MINU NÄÄGUTAJA, kae, kos minu koogutaja! Esi ei massa maad ei mulda, sügisesta söödamaada, kevajasta kesvakõrta – alles sa tulid raipe kallalt, alles sul hamba veritse, suu sooliku limaga. Eitsi laulu SINA LAULAS,Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

11. MIS SA LAULAD, LAGIPÄÄ PALJAS? (Ran)

Laulikute sõim. Halb laulik Rannu MIS SA LAULAD, LAGIPÄÄ PALJAS, mis sa, sitikas, sirised, pasaratas parised? Sul pole häält hästi laulda, kurku kõrgesta kõnelda – adrakurg sull kurgu ees, raudaäke rinnussagi. Teine laulab vastu: NÄE, KUS MINU NÄÄGUTAJA, kae, kusContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

10. KUI MINA AKKAN LAULAMAIE (Ran)

Laulu võim Rannu KUI MINA AKKAN LAULAMAIE, laululõnga lõikamaie – mull saab üüssä üteldägi, mõnes päeväs mõteldagi. Küla sis astub aia pääle, poisi puuriida pääle, latse laastu-unikule – ikkes kulleva minuda: kost se laits sii laulu saanu, ulluke sõna osanu?Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

9. KÜLL MA LAULAKS, KUI MIND LASTAKS (Ran)

Ei tohi laulda Rannu KÜLL MA LAULAKS, KUI MIND LASTAKS, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la, küll ma kukuks, kui mind kuuldaks, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la! Ma laulas maa meresse, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la, mere veere virtsikusse, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la, mereContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

8. KUI MINA HAKKAN LAULEMAIE (Ran)

Laulu võim. Küla ütel… Rannu KUI MINA HAKKAN LAULEMAIE Viru kannelt veeretama, Harju kannelt haugutama – ära siis petan pilli hääle, kata kannelte kõlina! Sõs ei saa küla magada, külä poisi poolta unda, külä tüdruku sugugi. Külä küll ütel: kuku,Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

7. OLES (ole-es?) MUL SÕNA SEPÄ TETTÜ (Puh) (V-)

Laulu võim Puhja x OLES (ole-es?) MUL SÕNA SEPÄ TETTÜ, viisi vasarde valatu – sõsar mull sõnade seppä, veli olli viisi kirjutaja: kirjut maa, kirjut ilma, kirjut puida, kirjut maida, kirjut tähti taivaesse, kirjut puida põõsaesse. Oles sõna sepä tettü!Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

6. KUI MA HAKKAN LAULEMAIE (Puh)

Laulu võim. Kus laulud õpitud Puhja KUI MA HAKKAN LAULEMAIE, laulemaie, laskemaie, saa ei külä magada, külä poisi pooli unda, külä naise natukene – kõik om rinnu riida päälla, kõik om akkin aia päälla minu laulu kuulemaien, viisikesta võttemaien. Kuulellie,Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

5. OLES MU LOODU LAULIJAS (Puh)

Laulu võim. Kus laulud õpitud Puhja OLES MU LOODU LAULIJAS, laulijas ja laskijas! Laulas ma, maa mürisep, laulas ma, sis laksus mõtsa, kõneles ma, kõlgsus mõtsa. Ei ma tiiä, kes ma ole – mõni mõtel mõtuses’se, esi eidi ilves’sesse. KonnesContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

4. KUI MA HAKKAN LAULEMAIE (Puh)

Laulu võim. Laulust hobu Puhja Laulu vägi   KUI MA HAKKAN, joodu, LAULEMAIE, joodu, oi, leeli, laulemaie, joo, laulemaie, joodu, laskemaie, joodu, oi, leeli, laskemaie, joo, küla jääb vaiki, joodu, kuulamaie, joodu, oi, leeli, kuulamaie, joo, vald jääb vaiki, joodu,Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

3. ANDKE ÕLUT LAULIJALLE (Puh)

Laulikule juua. Lauliku vaev Puhja ANDKE ÕLUT LAULIJALLE, viina viisi võttijalle, laulja lagi palasi, jooja kurku kõrbenessi. Enamb vaiva laalijalle, kui jo rehepessijalle – laulu laali, tõist mureti, rehe pessi, sii uneti. Maha pessi pika rehe, aganatse halva rehe, esContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

2. ANDKE ÕLUT LAULIJALE (Puh)

Laulikule juua Puhja ANDKE ÕLUT LAULIJALE, viina viisi võttijale, laulikul lagi palasse, jooja kurku kõrbenessi. Sis ma laula – laksup mõtsa, kõnele, sis kõlksup mõtsa, heida keelta – helgip mõtsa! Oles mu heli ennitsessi, kurku mul kulla mullutsessi, sis minaContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

1. LÜHIKE LUGU MINULE (Puh)

Laulu võim Puhja LÜHIKE LUGU MINULE, lee-lee-loo, väikene värsikene, lee-lee-loo; pööra ümbre, ütle jälle, lee-lee-loo, varsti vana järje pääle, lee-lee-loo: kui ma nakka laalemaie, lee-lee-loo, laalemaie, laskimaie, lee-lee-loo, pisut sõnu pildumaie, lee-lee-loo – jõua ei obu vedada, lee-lee-loo, jõua eiContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

__L a u l__j a__l a u l m i n e__

Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

3. MÕISTA, MÕISTA, MU ÕEKE (Ote) (V-)

Mõistatuslaul Otepää MÕISTA, MÕISTA, MU ÕEKE, mõista minu mõistatused! mõni mees mõnesugune: mõni illus ümarkune – mina mõistan, miks ei mõista: herne illus ümarkune; mõni pisut pillerkune – uba pisut pillerkune; mõni kolmekandeline – tatrik kolmekandline; mõnel lakaka mütsi päänContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

2. MÕISA POISI LÄÄVA NIITMA (Ote)

2õistatuslaul Otepää MÕISA POISI LÄÄVA NIITMA: mõnel pikä püksi jalan, mõnel siidisärki sällän, mõnel raudaküpar päänna, mõni om ihualaste, mõni om liperlapergune, mõni om kolmekandiline, mõni om kümne korraline, mõni om all porine! Jälle ma laula tõisite, kõrra tõisite kõnela:Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

1. MÕISTA, MÕISTA, MU ÕEKE (Ran)

Mõistatuslaul Rannu MÕISTA, MÕISTA, MU ÕEKE: kelle seltsi sirgeemba, kelle varju valgeemba, kell sii pale punane, kelles (kes) sii igiilusa.? Mina mõista, miks ma ei mõista: meiste seltsi sireemba, naiste varju valgeemba, poisil see pale punane, tütriku igi-ilusa. Mõista, mõista,Continue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

__M õ i s t a t u s l a u l u d__

Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

2. KUULKE, KUULKE ELLAD VELLED (Ran)

Saar. Kalajõgi Rannu KUULKE, KUULKE ELLAD VELLED, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la, oksad täisi oravida, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la, ladvad laululindusida, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la. Jõgi jooksis juure alta, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la, kalad kullased sehena, ai-rus-sa, ai-rus-sa, ai-rus-sa va-le-ral-lal-la, augilContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

1. LÄHAB SUVI SAAB SÜGISE (Ran)

Rannu LÄHAB SUVI SAAB SÜGISE, vikat viib arulta haina, nuga viib nõmmelta pedaka, kirves raiub kaske jalgu, hall viib õunad õunapuusta, pälk viib pähklid salusta, mees viib tütrid talusta. Nutma jäävad nurme nurgad, igatsema metsa eared., seda eadi söödijada, sedaContinue Reading

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

__L a u l u d__l o o d u s e s t__

Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast

.

Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast