2. KES SÄÄL JO KEEREN LOOGA MÕTSAN? (Võn)

Saani tegemine. Tore sõit

Võnnu

1r_v5_402_(73)

Kalevipoeg saani tegemas:

KES SÄÄL JO KEEREN LOOGA MÕTSAN?
Kalevisine (?) kange meesi.
Mis ta jo sääl tööda tegi?
Talvel jo tahutsi jalasida,
piluteli peelepuida,
ehijotelli edelauda,
pilutelli peralauda,
korijotelli kodarida;
vahtrapuust sai vahepulga,
kõivapuusta küllelavva,
verrev jo puusta vehmrekese.

Saie saani valmis saanu,
Kalev jo pande Iiru ette,
kea es ole aole (eales) ette saanu,
päitse pähä, suitse suvve,
päitse pähä päivakirja,
suitse suvve soome kirja.

Kohe joIiiru pääda käändse?
Pää jo käändse põhjamaale,
suu jo käändse Soomemaale.

Sõitse soome sugulasile,
sõitse saarte sõsarile,
Venemaale velitsile.
Mis ta jo külan süvva saie?
Avvuteli aniliha,
praadijotelli pardiliha,
kütsejotelli kahruliha.

Viis: Jaan Nagel (J. Naglalt) (ERA II 119, 402 (73) < Võnnu khk, Kastre-Võnnu v, Kubja t – Jaan Moodis, 1936), teksti kirjutas üles J. Rootslane (E 19986/7 (14) < Võnnu, 1895).

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast