1. KES SEAL KEERU LOOGA MÕTSAN? (Võn)

Saani tegemine

Võnnu

1r_v5_402_(73)

KES SEAL KEERU LOOGA MÕTSAN?
Kalevine poisikene.
Mis ta sääl jo tööda tegi?
Suvel tegi suurta saani,
talvel tahots jalaseid.
Ehit saani edelaude,
pilut saani perälaude,
kirjot saani külelaude.

Kui sai saani valmist –
määnes hobu ette pandas,
määrtse päitse pähe pandas?

Tooge ette tuugi (too, see) hobõ,
kes ei ole eal een ollu,
päitseid talle pähe saanu.

Määrtse päitse pähe pandas,
määrtse suitse suuhe pandas?
Päitse pähe päevakirja,
suitse suuhe toomõkirja.

Viis: Jaan Nagel (J. Naglalt) (ERA II 119, 402 (73) < Võnnu khk, Kastre-Võnnu v, Kubja t – Jaan Moodis, 1936), teksti kirjutas üles M. Blum (E 58416 < Võnnu, 1926).

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast