46. MIS MINA KUKU, KURBA LINDU (Ote)

Suude sulg

Otepää

1r_v19_EYS_V_157_(98)

Küla ütel

MIS MINA KUKU, KURBA LINDU,
mis mina laula, hellä latse?
Mul jäi kodu suude sulge,
lavva pääle laululehte,
kirstu kappi kõne kõlksu,
parsile paeatus paberi.

Noored mehed, helläd velled,
pandke ratsu rakkeesse,
halli hobu helmetesse –
aage hobu alla õue,
tooge mulle suude sulge,
laua pealta laulu lehte,
kirstu kapist keele kõlksu,
parsilt paeatus paberid.
Sis mina laula linnu keeli,
teessi hääli tedre moodu,
paeatasi partsi moodu.

Viis: Liisa Jõgi (umb 50 a) (EÜS V 157 (98) < Otepää khk, Vidrike v – A. Kiiss, 1908), teksti kirjutas üles J. Illak (H II 31, 319/20 (4) < Otepää, 1890).

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast