47. KES MINNU KUULI LAULEVATA (Ote)

Kurb laulik

Otepää

1r_v20_EYS_V_150_(62)

KES MINNU KUULI LAULEVATA,
laululugu laskevata,
mõtel mu liia-rõõmulise,
häälta hää helülise.
Mina kohalt kurvaline,
hellä elu leinaline;
lahku ei süä laulu poole,
miil ei miildü rõõmu poole.

Süämel om süüdü palju,
meelekesel mitu vikka.
Kes minu süänd süttiteli,
kurba mielta kostutelli?
Ei minu süä muidu sütti,
kurba meeli muidu kostu,
kui lää sõsarde sõnule,
memme hellä kõnele.
Sis minu süä süttinessa,
kurba meeli kostunessa.

Viis: Kusta Ilves (67 a) (EÜS V 150 (62) < Otepää khk, Vastse-Otepää v, Loku t – A. Kiiss, 1908), teksti kirjutas üles J. Illak (H II 31, 318/9 (3) < Otepää khk., Neeruti, 1889).

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast