36. NÄIOKESE’ NOOREKESE’ (San)

Sangaste

1r_v57_EYS_206_(62)

Laula. Ilu jookseb ees

NÄIOKESE’ NOOREKESE’,
ilotelge, naljatelge,
nüüd ep ilu aruline,
nali kate-kõrraline,
nüüd ep ilu iene joosi,
nal´l´a manna maadeles.

Illus om noorelt ilutede,
latsepõlven nal´l´atede,
kuri om noorelt kurba olla,
vaiv om noorelt vaiki saista,
kurba elu ma kooleti,
vaiba elu vanas vei,
küll saa koolden kurba olla,
all liiva leinan saista.

Viis ja tekst: Mari Kirschbaum (Jukatsi Mari, sünd umb 1840) (EÜS VI 206 (62) < Sangaste khk – A. Kiiss, 1909) ja (H II 5, 381 (22) < Sangaste khk – Joosep Hurt, 1877).

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast