49. MIS TULED KINNAS KIUSTELEMA? (Võn)

Lauliku lapsepõlv. Kaasikute võistulaulmine

Võnnu

2r_v9_19_(1)

Võitlus kaasikute vahel.
 
MIS TULED KINNAS KIUSTELEMA, kaske,
vana vilste võistelema, kaske?
Ma viin kinda kesaelle, kaske,
vana vilsti vaidijase, kaske:
sinna’p kinnas kistanese, kaske,
vana vilsti vatsutelle, kaske.
Kas sina pelgad puuduveta, kaske,
kahitsed ehk kahanevada, kaske?
Mull on suus suured laulud, kaske,
Keelel sõnad kenadised, kaske.
 
Rinnas on mull sõnasõlge, kaske,
käisessa laululauad, kaske,
öölla (vööl) ehtes lugud loogad, kaske.
Kessi tõi sõnade sõlge, kaske?
Isa tõi sõnade sõlge, kaske!
Kessi tahus laululaua, kaske?
Venda tahus laululaua, kaske!
Kessi lõi lugude looga, kaske?
Ema lõi lugude looga, kaske!
 
Kui olin enne pisikene (väikokene), kaske,
pisikene, ullikene, kaske,
nädaline neljaline, kaske,
kuud ehk eland kolmeline, kaske,
ema viis mind heinamaale, kaske.
Tegi kolmi kätkikesta, kaske:
ühe ristikheinadesta, kaske,
tõise uaõilmeista, kaske,
kolmandama köömenista, kaske.
 
Mis tei ristikheinadesta, kaske,
see tei niidu perve pääle, kaske;
mis tei kulla köömenista, kaske,
see tei põllu peenarisse, kaske.
mis tei uaõilmeista, kaske,
see tei kulla kamberisse, kaske.
 
Pani partsi painumaie, kaske,
suvilindu tsuu-utama, kaske,
änilasta ällitama, kaske,
kirju lindu kiigutama, kaske,
mesilast ta meelitama, kaske.
 
Parredel (partsil) on (olli) palju sõnu, kaske,
suvilinnul suured laulud, kaske,
änilasel häälekesed, kaske,
kirju linnul keelekesed, kaske,
mesilasel palju meeli, kaske.
 
Säält sai lapsi laululine, kaske,
lapsi hästi hääleline, kaske,
kaasa kulla keeleline, kaske.
Laululisi otsitakse, kaske,
tantsulisi tahetakse, kaske,
üheksama hobusile, kaske,
kümneile kübarile, kaske,
sadandile sadulile, kaske.
 
Viis: Ida Poska (84 a) (RKM II 5, 19 (1) < Võnnu khk, Rasina v, Matsisaare k – Ingrid Rüütel, 1966), teksti kirjutas üles K. Veske (H II 29, 639/41 (1) < Võnnu khk, Ahja v < Tarvastu, 1888).

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast