43. OLES MIND LOODU LAULIJASSA (Ote)

Laulu võim. Metsamurd.
Kalajõgi. Laulu lahutaja.

Sangaste

1r_v16_EYS_V_151_(67)

OLES MIND LOODU LAULIJASSA, , või e-li lee-lu, el-li lel-lu,
laulijassa, laskijassa, või e-li lee-lu, el-li lel-lu
laulas mere ma murussa, või e-li lee-lu, el-li lel-lu,
mere liiva linnassessa, või e-li lee-lu, el-li lel-lu,
mere põhja põrmandussa, või e-li lee-lu, el-li lel-lu,
mere ääre ätikessa, või e-li lee-lu, el-li lel-lu,
mere haina aanikessa, või e-li lee-lu, el-li lel-lu,
mere kivi killingessa, või e-li lee-lu, el-li lel-lu,
mere vatu võisemaassa, või e-li lee-lu, el-li lel-lu!
 
Kus ma lulu laotasin, või e-li lee-lu, el-li lel-lu,
senna kasvas suuri saari, või e-li lee-lu, el-li lel-lu,
sennä laane laganessa, või e-li lee-lu, el-li lel-lu,
senna mõtsa murtenessa, või e-li lee-lu, el-li lel-lu.
jõgi joosep juurte alta, või e-li lee-lu, el-li lel-lu,
kalad kultse joonenessa, või e-li lee-lu, el-li lel-lu,
havid suured, laigit otsat, või e-li lee-lu, el-li lel-lu,
purikatel kiirud küllet, või e-li lee-lu, el-li lel-lu.
 
Puud küll, puud küll, hellad vennad, või e-li lee-lu, el-li lel-lu,
puud olli täisi puttukaisi, või e-li lee-lu, el-li lel-lu,
oksat täisi oravita, või e-li lee-lu, el-li lel-lu,
ladvad laululindusita, või e-li lee-lu, el-li lel-lu.
 
Viis: Kristine Uibu (67 a) (EÜS V 151 (67) < Otepää khk, Vastse-Otepää v, Ivani t – A. Kiiss, 1908), tekst: Ann Tüntsa (H III 21, 857/8 (17) < Otepää khk – J. Kukrus, 1895), täendatud (H II 31, 545 (1) < Otepää – J. Tammemägi, 1890).

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast