3. ANDKE ÕLUT LAULIJALLE (Puh)

Laulikule juua. Lauliku vaev

Puhja

1r_v9_725_(43)

ANDKE ÕLUT LAULIJALLE,
viina viisi võttijalle,
laulja lagi palasi,
jooja kurku kõrbenessi.

Enamb vaiva laalijalle,
kui jo rehepessijalle –
laulu laali, tõist mureti,
rehe pessi, sii uneti.
Maha pessi pika rehe,
aganatse halva rehe,
es jää udsu huule pääle,
kesvatera keele pääle –
udsu jäi usse pääle,
tolm jäi talade pääle,
liiv jäi laia lindi pääle.

Viis: Ann Minka (EÜS VI 725 (43) < Puhja khk – M. Pehka, 1909), tekst: Kadri Puur (sünd. Villemson, 80 a) (EÜS V 1227 (14) < Tartu l < Puhja khk, Ulila v, Kaimi k, Vanasse t – M. Kampmann, 1908).

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast