1. LÜHIKE LUGU MINULE (Puh)

Laulu võim

Puhja

1r_v7_EYS_VI_728_(59)

LÜHIKE LUGU MINULE, lee-lee-loo,
väikene värsikene, lee-lee-loo;
pööra ümbre, ütle jälle, lee-lee-loo,
varsti vana järje pääle, lee-lee-loo:
kui ma nakka laalemaie, lee-lee-loo,
laalemaie, laskimaie, lee-lee-loo,
pisut sõnu pildumaie, lee-lee-loo
jõua ei obu vedada, lee-lee-loo,
jõua ei ne ohja oida, lee-lee-loo,
ohja oida, keitse keita, lee-lee-loo!
 
Ohja oidgu obesida, lee-lee-loo,
keidse keitku koormaida, lee-lee-loo,
pilve pikka vihma kinni, lee-lee-loo,
taivas laia lunda kinni, lee-lee-loo.
 
Ma lase suu sis suista joosta, lee-lee-loo,
suista joosta, kõrvuni kõnelda, lee-lee-loo,
ole ei suu sulgijatta, lee-lee-loo,
keele kinni keitijatta, lee-lee-loo
suu sulgija surenu, lee-lee-loo,
keele keitja kinni jäänu, lee-lee-loo.
 
Viis Mari Jürgenson (72 a) (EÜS VI 728 (59) < Puhja khk, Konguta v – M Pehka, 1909), tekst: Ann Sirel (H IV 3, 837/8 (18) < Puhja khk – D. Schmidt, 1888).

Sildid
Postitatud Ilulaulu maast ja ilmast