42. JÄLLE LAULA TÕISIPÄIDI (Rõn)

Palve sakstele

Rõngu

8_64_(5)_1r

JÄLLE LAULA TÕISIPÄIDI,
kõrra tõisite kõnele:
oh me ennist härrakesta,
kulda krooni provvakesta!

Tule üles tooli pääle,
saisa saani veere pääle,
kae välja akenista –
kuis su ralda vaevatasse,
peris valda piinatasse!
Kes ai valla vardaede,
teopoisi teibaede –
valla vasgi vardaenna,
teopoisi teibaenna.

Viis: K. Orlov (EÜS VII 64 (5) < Rõngu khk, Aakre v, Pühaste k – P. Kurg tütre Linda abiga, 1909), teksti kirjutas üles Andres Käärik (H IV 4, 493 (9) < Rõngu khk < (?) L. Uibu, 1891).

Sildid
Postitatud Külä ja sulase