1. LEIKERI MEILE TULEVA (Rõn)

Leigarimäng

Rõngu

x

Leikeri. Kosja- ehk Jõululaul
 
Aegamööda:
 
LEIKERI MEILE TULEVA, kaske, kanike,
meile kõhnale talule, kaske, kanike,
mes ma anna leikerile, kaske, kanike,
ei ole kulda, ei hõbedat, kaske, kanike.
kuni olli tee kullast, kaske, kanike,
õel tee hõbetast, kaske, kanike.
 
Õige aegamööda ja palju häälega need kolm rita laulda:
 
Mee tullimi kosja, kaske, kanike,
pojal naista otsima, kaske, kanike,
kaasakõista kaema, kaske, kanike.
 
Õige rutu:
 
Laitus laitus, vana äi, kaske, kanike.
 
Pahandates:
 
Laitus, laitus, vana ämm, kaske, kanike,
sinu latse laidetud, kaske, kanike,
sinu poja põletud, kaske, kanike,
saagu nemä sinnä saama, kaske, kanike,,
kus ei kuule kikka helli, kaske, kanike,
tõse talu tõlva helli, kaske, kanike,
kolmandama kurka helli, kaske, kanike,
nelandama neitsi helli, kaske, kanike!
 
Vanast om vanemad üksi ehk kosijaga ühes kosjas käinu nagu rahva suust olen kuulu.
 
EÜS II, 50 (24) < Rõngu khk, Aakre v, Puhaste k – P. Kurg < Jelu Märtson (1905).

Sildid
Postitatud Laulumängu