3. JUMMAL OM TOONU SUURÕ TUULÕ (San)

Sangaste

netti_16_H_II_818_(13)_1r

Kõrtsilaul. Joodik. Imemaa

JUMMAL OM TOONU SUURÕ TUULÕ,
suurõ tuulõ, tormi ilma –
esi juu ja esi joruta,
esi mina laka laasi põhja,
puhasta pudeli põhja.

Siin om kõrtsi kõrvi kirja,
kõrtsi põrmand õlle kirja,
kõrts om esi õõriku kirja,
kõrtsi saina sekki kirja.

Ei minna enne siist ei lähe,
siist ei lähe, siist ei lahku,
ku ma kõrtsi laotõ:
sälga võta saina palgi,
turja pääle usse tulba –
sis lähä ära siista maalta,
siista malta sinna maalõ,
kos om kurõ kukke suuru,
ritsike rebäse suuru,
kesä parmu kitse suuru.

Viis ja tekst: Ain Park (umb 65 a) (EÜS VI 210 (91) < Sangaste khk, Keeni v, Keeni m – A. Kiiss (viis), 1909) ja EÜS VI 342/3 (29) – A. Mõttus ja J. Sossi (tekst) (1911); teise viisi kirjutas üles J. Tamm (H II 59, 818 (13) < Sangaste khk, 1909).

Sildid
Postitatud Külä ja sulase