1. NÄIJÜS, NÄIJÜS, KUULUS, KUULUS (San)

Poisi ja neiu matus

Sangaste

Vanapoiss ja vanapiiga

NÄIJÜS, NÄIJÜS, KUULUS, KUULUS,
kui nee poisi koolenesse,
koes nee poisi matetõs? –
Suurte suhu, lak’k’a laante,
vannu rambete vahele,
külä külmäle kaole,
külä ala allikule.

Näijüs, näijüs, kuulus, kuulus,
kes tull´ poisi mattemaie?
Küläst tull kolmi koirakeista.

Näijüs, näijüs, kuulus, kuulus,
mis sääl poisi avva pääl?
Angerpüsti, nõija-naati.

Näijüs, näijüs, kuulus, kuulus,
kui nee näiu koolenesse,
kohes näijü matetes?
Lilliaida liiva sisse,
roosiaida ruusa sis’se,
marja-aida maa sis’se,
Küla kullale mäele
Küla ala alevide

Näijüs, näijüs, kuulus, kuulus,
kes tull´ näiu mattemaie? –
Külast tull kolmi noori meesi.

Näijüs, näijüs, kuulus, kuulus,
mis sääl näiu avva pääl?
Kuldupin, sa´ssa (saksa) sipul,
tikerpuuda kirevida,
visnapuuda verevida.

Viisi kirjutas üles A.A. Borenius-Lähteenkorva (ERV 215 (1593) < Sangaste khk, 1877)(SKS Lähteenkorva nr 310), tekst: Leenu Terä (80 a) (E 56043 (94) < Sangaste khk, Tagula k – E. Päss, 1925), täiendatud (H III 10, 594/5 (10) < Sangaste khk, Antsla v – M. Lepp, 1889).

Sildid
Postitatud Abielu