2. JUMMAL´ OITKU TODA NÄIDU (San)

Vanal mehel

Sangaste

1san_15_ERA_II_271_330_(8)_1r

Lesk mees. Vana mees

JUMMAL´ OITKU TODA NÄIDU,
toda kapu kasumast,
kiä lät läsäle mehele,
kiä pillus peetüle. –
Läülä läsäga eladä,
läülä läsä sängü säädi.

Lää sängü säädemaia,
palajata pandemaia,
vierde pantu vereväidse’
külle ala künniravva’.

Läsk´ lät sängu magama –
pää aja üle pähüdse,
jala’ üle jaludsi,
sällä üle sängü veere.

Nakas koolut kuulutama,
määnüta mäletama,
kuri kuolu kullelde,
alle määnut mäletä.

Oi Jummal-Jumalukene,
Maari, matal´ linnukene!
Kui no õnnis õdak tule,
vetseriku veerünese,
muo’ lääva emä mano,
emä mano, esä mano,
pikä naise’ peio mano,
kale naise’ kaasa mano.

Kui ma kae muide pääle,
kae muide meeste pääle,
muide meeste naiste pääle:
muo’ andva suud ni’u suvele,
käändva kät ni’u pääväle –
maa anna suud ni’u surmale,
käänä kät ni’u kääpäle.

Är’ taht mull süä lahede,
katski minnä meelekene.
Oh Jummal-Jumalukene,
Maari, matal´ linnukene,
osta minno orjusest,
pästa päävistä kurjosta!

Viis: Helene Novek (s Villemson, 1879) (ERA II 271, 330 (8) < Sangaste khk, Kuigatsi v < Urvaste – Ilmar Novek, 1940), tekst: Liis Kurg (60 a) (H II 5, 472/3 (137) < Sangaste khk – Joosep Hurt, 1877).

Sildid
Postitatud Abielu