2. ÜLES, ÜLES, KÜLANAESED! (Lüg)

Üles!

Lüganuse

laup_7_yles_1r_

ÜLES, ÜLES, KÜLANAESED,
üles lehmi lüpsemaie
karja välja saatemaie!
Teiste kari kaugella,
meie kari karjaaedas,
teiste ruunad rakkessa,
meie ruunad rukkiessa.
Tekst: EÜS XII 1445/7 (37) < Lüganuse khk, Järve v, Saka k – V. Rosenstrauch < Ann Nimvals, 72 a (1915), viis: EÜS XII 1406 (17) < Erra v – V. Rosenstrauch, Oskar Köster < Mai Alasi (1915).

Sildid
Postitatud Hommik, Päevast päeva