Blogi arhiiv

6. MIS VIGA VIRUSSA ELADA (Lüg)

Rannaelu Lüganuse MIS VIGA VIRUSSA ELADA, Arju karjassa karata – Virus saab süüa vingerida, Arjus süüa angerida. Kas ole rannassa pahemi mere ääres uodevambi? Siis on rannassa pahemi, mere ääres uodevambi, ei saa rannassa magada, mere ääressa puhatassa. Ülged üüavadContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

5. HÜVÄ ON RANNASSA ELADA (Lüg)

Kalamehe elu Lüganuse HÜVÄ ON RANNASSA ELADA, kaunis ranna kalda’assa. Siis on rannassa pahembi, (kui) ei saa rannassa magada, mere hülge hüllengusta, kajakuije kaljenkusta. Hülgejed meresta hüüsid, kajakad mere karilta: “Üles tuiske, ranna rahvas, erkage, mere isandad, erkage, mere emandad!Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

4. PIKAD PÕLLUD, LAIAD LAMMED (Lüg)

Kalajõgi Lüganuse PIKAD PÕLLUD, LAIAD LAMMED, nurgasta isanda nurmed, salgulised saksa väljad, ühte juoksid juured suured, ühte langend ladvad laiad, jõgi jooksi alta juure, allik mäe veeru alta: seal kasvid kalad kavalad, lõhed laiad, laugid otsad, purikad pugalad külled, siiadContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

2. KOHUS ON KODUJE MINNA (Lüg)

Kojumineku laul Lüganuse KOHUS ON KODUJE MINNA, aig on akata minema – jo vilu värava peäl, (h)alla aja (aia) vitsa peäl, kaste kaevu kaane peäl. Ei näe koduje minna, obust uovije ajada, varssa varnale siduda panna kopli kõrvikesta, ahelme allikesta,Continue Reading

Sildid
Postitatud Õhtu

3. NAISUKESED, KAISUKESED (Lüg)

Kalajõgi Lüganuse NAISUKESED, KAISUKESED, läheme kalada katsumaie, kui need lutsud looka lõivad, avid suuda andasivad, tõine tõiselta küsisid: „Kuhu me kudema läheme, Kas me kargame kivile, Või me audaje asume? Rannas on noodad noortel meestel, võrgud võnnu poisikestel, seal meidContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

8. PAISTA, PAISTA, PÄIVAKENE (Lüg)

Paista, päev! Lüganuse PAISTA, PAISTA, PÄIVAKENE, paista, päiva, palavestä´, üle ilma eredestä, keigis paigus kibedestä – palavesta parmu aile, heledestä eina aile, kibedestä kiini aile. Sis tulev’ velle vikatille, naise loogu võttamaie, sõsare saade tegema. Tekst: Veske 2, 67 <Continue Reading

Sildid
Postitatud Hommik

7. SÕÕRI, SÕÕRI, PÄIVÄKENE (Lüg)

Veere päev! Lüganuse Päivä laul. SÕÕRI, SÕÕRI, PÄIVÄKENE, sõõri, sõõri, lõõri, lõõri, lõõri, lõõri, keeri, keeri, lõõri, päivä, lõuneelle, keeri keske hommikulle, (siis) saa saksa söömaaiga, maamihe magami-aiga, teomihe tegemi-aiga, sulas-poiste suigu-aiga, linnapoiste liiguaiga, mõisapoiste mõõduaiga, karjalaste kasuaiga! Tekst: VeskeContinue Reading

Sildid
Postitatud Hommik

1. KOHUS ON KODUJE MINNA (Vai, Lüg)

Kohus koju minna Vaivara/Lüganuse KOHUS ON KODUJE MINNA, aig on akata minema – jo vilu värava peäl, alla (hall) aja-vitsa peäl, kaste kaevu kaane peäl. Ei näe koduje minna, obust uovije ajada, varssa varnale siduda, panna kopli kõrvikesta, ahelme allikesta,Continue Reading

Sildid
Postitatud Õhtu

__K o j u__m i n n e s__

Postitatud Õhtu

.

Postitatud Õhtu

.

Postitatud Õhtu

.

Postitatud Õhtu

.

Postitatud Õhtu

.

Postitatud Õhtu

2. MEIE ÕUES ÕUNAMETSA (Vai)

Vihta minek. Ladvad lindudele Vaivara MEIE ÕUES ÕUNAMETSA, toa taga tuomemetsa, sauna tiel on saarimetsa, aida teil on aavametsa, köögi tiel on künnapad. Tuli suvi, sooja päiva, lähen metsa ulkuma, vihalehti leikama, kaseoksi katkuma, jätan latvad tuuvi tulla, pääsukese peadContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

1. MINA AGA MEES MERIMEHE POEGA (Vai)

Täid kaladeks Vaivara MINA AGA MEES MERIMEHE POEGA, kaunis mees kalamehe poega. kui mina tunnen tuuled nõuda, tuuled nõuda, mered sõuda, vasta päevada vaata, mõeda päevada mürada, servi mööda seisatata, Türgi maada purjetata. Purjutan punasta merda, lipatan linasta merda –Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

__M e t s a__j a__m e r e l e__

Postitatud Lõuna

2. ÕITSILISED, PÄITSILISED (Vai) viisiviide

Kuhu teeme õitsitule? Vaivara ÕITSILISED, PÄITSILISED, kuhu te’ teete tule, kuhu te’ lööte leeri? – Tule teeme toomingale, leeri lööme lepikule, pimedaie pihlakale, haledale haavikule. Tekst: H III 1, 115/6 (13) < Vaivara khk < Jõhvi khk., Voka v. –Continue Reading

Sildid
Postitatud Öö

.

Postitatud Lõuna

.

Postitatud Lõuna

.

Postitatud Lõuna

3. SÕÕRU, SÕÕRU, SÕRGAJALGA (Lüg)

Lüpsilaul Lüganuse Tekst ja viis: KKI, RLH 61:11 (8) < Lüganuse k – Ruth Mirov, Ülo Tedre < Maali Kiriknar (1961).

Sildid
Postitatud Lõuna

2. SÕÕRU, SÕÕRU, SÕRGAJALGA (Lüg)

Lüpsilaul Lüganuse Tekst ja viis: KKI, RLH 62:41 (7)- Lüganuse khk,  Aidu-Nõmme k – Ingrid Sarv, Ülo Tedre, Ivar Mirov < Alviine Kaukes (1962).

Sildid
Postitatud Lõuna

1. SÕÕRU, SÕÕRU, SÕRGAJALGA (Vai) (V_Vai_2)

Lüpsilaul Vaivara x SÕÕRU, SÕÕRU, SÕRGAJALGA, anna piima, arkijalga, sõõru neljasta nisasta, udarasta umbisesta! Kokka tahab kohvipiima, emand tahab perele piima, neitsid võida ruugeeida. Sõõru neljasta nisasta! Unt viib sinda, poiss viib minda, unt viib sinda sööda pääle, poiss viibContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

__L ü p s i l a u l u d__

Postitatud Lõuna

.

Postitatud Lõuna

.

Postitatud Lõuna

.

Postitatud Lõuna

.

Postitatud Lõuna

2. EI MINUD VIIDAS HEINAMAALE (Lüg)

Heinateol Lüganuse EI MINUD VIIDAS HEINAMAALE – ilust viidas heinamaale, kallist viidas kaare peale. Kõik see heinamaa heliseb, kõik see kaaremaa kahiseb minu imme hüüdedessa, minu lapse lauldadessa. Tekst ja viis: EÜS XII 1457 (45) ja EÜS XII 1405 (15)Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

1. MULLU VÕTSIN NAISE NOORE (Jh)

Tõbine naine.  Kuulus kuhjalooja Jõhvi MULLU VÕTSIN NAISE NOORE, tunamullu teise poole, kül oli priske ja punane, kül oli valge ja valusa. Viisin mina ella einamaale, kulla einakaare pääle; ella eina niitamaie, niitis eina, elkis metsa, paukusid paju alused. KogusContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

__H e i n a t ö ö d__

Postitatud Lõuna

.

Postitatud Lõuna

.

Postitatud Lõuna

.

Postitatud Lõuna

2. JUBA MINA LÕPPIN LÕUNAT SÜIA (Vai)

Koka kiitus. Humal Vaivara Pärast sööma. JUBA MINA LÕPPIN LÕUNAT SÜIA, lõppin lõunata pidamast, veel on kokka kiitamatta, õllepruual pruukimatta! Esti kiidan kokkakesta, pärast pruugin pruualida. Hüva kokk on keitand lõuna, parajast on pannud soola, toonud rohud Rootsi maalta, salatidContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

1. ÜA KOKKA, KAUNIS KOKKA (Jh)

Koka kiitus Jõhvi ÜA KOKKA, KAUNIS KOKKA, üa kokka kietand lieme, parajast on pannud soola tuonud rohud Rootsimaalta salatimed Saksamaalta, piparid Venete-maalta. Tekst_ H II 1, 224 (328) < Jõhvi khk, Kohtla k – M. Ostrov, O. Kallas < LiisuContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

__K o k a__k i i t u s__

Postitatud Lõuna

.

Postitatud Lõuna

.

Postitatud Lõuna

.

Postitatud Lõuna

.

.

Postitatud Lõuna

2. REIE PEKSETA MINUSTA (Vai)

Rehepeksulaul Vaivara REIE PEKSETA MINUSTA, varta lüüa vaevatsesta, kubu kullada siuta. Mis minusta reielista, ehk siis vaesest varta lööjat! Panna paksusta lademid, sääta sääre kõrgusesta laba jala laiusesta. Kässa lüüa marja maani, marja maani, tedre teeni, ani põhjani põruta. KülapContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

6. JUBA PÄIVE PEIDETIJE (Vai)

Päeva peitmine Vaivara JUBA PÄIVE PEIDETIJE, kuu-valu varastetie. Kesse peitas meie päive, kumb siis kuu-valu varastis? Jeesus peitas meie päive, Mari kuu-valu varastis. Mis saab päive peitajalle, kuu-valu varastajalle? Annan noa nurme-kirja, tuppe tuuleristi-kirja. Tekst: H II 37, 77/8 (9)Continue Reading

Sildid
Postitatud Hommik

1. REIEPAPPI, POISIKENE (Jh)

Rehepeksulaul Jõhvi REIEPAPPI, POISIKENE, mina palun palveella, eidan ellila sõnula: pane sina parred peksamaje, aru-varred ahtamaje, lase mu Mari magada, Annekene aigutada! Pisut saab Mari magada siisgi seinide nojala, aru varside varala. Kui se ukse uilasteli, ukse linki ligasteli, siisContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

__R e h e p e k s u l a u l u d__

Postitatud Lõuna

.

Postitatud Lõuna

.

Postitatud Lõuna

6. LÕIKAKAMME, HÕIKAKAMME (Jh, Vai)

Lõikuslaul. Talgulaul Jõhvi, Vaivara LÕIKAKAMME, HÕIKAKAMME, tõemeeli tõmmakamme. Tõmmame õed tõesta – vinname viha perasta. Kas saame vanadelt võitu, usinaida uinutada. Uinutame vanad vaole, usinad unimäele, liiad targad taitsikuile. Tekst: H III 1, 114 (11) < Vaivara khk < JõhviContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Lõuna

5. OH MEIE ILUSA HÄRRA (Jh)

Tänu talgute eest. Suur härg. Koka kiitus Jõhvi OH MEIE ILUSA HÄRRA, oh meie saleda saksa, kulda-nupu nuari härra, obe-pitsi preilikene – tegid talgud latrikuile, helinikud heinatelle,. kahimikud kaeratelle, tapis härja talgukasta. Hüva kokka keetand lieme, parajast on pannud suala,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

4. OLGE TERVE, MEIE SAKSAD! (Jh)

Talgulaul. Kuri mõis. Kupja sajatus (?) Jõhvi OLGE TERVE, MEIE SAKSAD – tegi pulmad põllulenna, õletused õtrilella, kahinikud kauridella. Mida suovin ärralenni? – Lautad täisi lambaaida, põhud täisi põrsaaida. Ärge te pahasta panga, ärge võttage vihasta, et jäi päida põllulenna,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

3. OI MEIE ELEDA ÄRRA (Jh)

Talgulaul. Suur härg Jõhvi OI MEIE ELEDA ÄRRA, oi meie saleda saksa, õbepitsi preilikene, kuldanuppu nooredärrad, meie puhas prouakene – ära tegi mis tõuti, tegi pulmad põllulesa, õletused õtrulesa, kahinikud kairulesa. Tappis ärja talguksesta, lei lehma lüpsikulta, sada saksamaa kanada,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

2. MUUD AGA KÜNDSID KÜITUDEGA (Jh)

Oinaga künd Jõhvi 1. 2. MUUD AGA KÜNDSID KÜITUDEGA, tõised lasid laukudega – ei rikkunud jumika juurta, ei pillanud puju pereta, ei tappanud lasta tagialta! Mina aga õige õilastega, väänsin piada pässidega – lõhki juured, katki kannud, mättad selili sirutin!Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

1.OLGU TERVE MEIE ERRA (Jh)

Talgulaul. Suur härg Jõhvi          1. 2. OLGU TERVE MEIE ERRA, saagu palju meie saksa! Tegi seda, mi tõoti: tappis ärja talgussesta, lei lehmä lüpsikulta, tuhat Turgi kukekesta, sada Saksamaa kanada. See oli härga, mis oli härga – tuhat süldaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

__T a l g u l a u l u d__

Postitatud Lõuna

.

Postitatud Lõuna

.

Postitatud Lõuna

.

Postitatud Lõuna

11. LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE (Lüg)

Lõikuslaul Lüganuse LÕPE, LÕPE, PÕLLUKENE, lõpe, lõpe, kui mina leikan, aki, armas, kui avitan, lõpe, põldu, põlvildagi, sõre liiva, sõrmildani. Lubasid, põlluke, jalula joosta, sälu säärilla sivata, varsa kapjula karata – nüüd ei lõppe lõikadessa, saa otsa saatadessa. Küll minaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

10. SIRISE, SIRISE, SIRPI (Lüg)

Sirbiviskamise laul Lüganuse SIRISE, SIRISE, SIRPI, kõrise, kõrise, kõvera rauda, räägi, rootsi rauakene: ke meist, linnuke, linale, ke meist, taimeke, tanule, ke meist piab pitka põlle, ke kannab kalevikuue? Sirise, sirise sirbikene, kõlise kõvera rauakene – kelle sirpi ette jõuabContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

9. PIIAD, PIIAD, SÕISKA PRISKED (Lüg)

Lõikuslaul Lüganuse       PIIAD, PIIAD, SÕISKA PRISKED, naised, naised, sõiska vaprad, mengä vihku väändämäie, kulla kubu tõstemaie. Tehka te vihud vägeväd tehka ku´ud kuulusamad, anijalad auusamad! Kuhjad mieste, nabrad naiste, anijalad tüttärije. Kuhjad paistid Kunda´aie, saadud Samma mõisaaie,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

8. SIRISE, SIRISE, SIRPI (Vai)

Sirbiviskamise laul Vaivara SIRISE, SIRISE, SIRPI, kõlise, kõvera rauda! Kelle sirp siin ette jõuab, sellel peigmees vastu sõuab. Lähme lauldes läbi metsa – kellel hääl siin hästi kostab, sellel peigmees mütsi ostab. Tekst: E 40975/6 (7) < Vaivara khk, SamokrassiContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

7. LÄHME ME’ ESILE, HELLAD (Jh)

Lõikuslaul Jõhvi LÄHME ME’ ESILE, HELLAD, käime, pärjad, pääle põllu! Hõikageme, lõikageme, tõe mielel tõmmakeme, viha mielel vinnakeme! Tõmmame õed tõeste, vinname viha perasta, kas saame vanuja võitu, usinuida unutada, võidame vanad vaole, usinad uni mäele, liiga targad tatrikuile. KülContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

6. LÄHME ME’ ESILE, HELLAD (Jh)

Lõikuslaul Jõhvi LÄHME ME’ ESILE, HELLAD, käime, pärjad, pääle põllu, hõikageme, lõikageme, tõe mielel tõmmakeme, viha mielel vinnakeme! Tõmmame, õed, tõeste, vinname viha perasta, kas saame vanuja võitu, usinuida unutada. Võidame vanad vaole, usinad unimäele, liiga targad tatrikuile. Kül maContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

5. SIRISE, SIRISE, SIRBIKENE (Jh)

Sirbiviskamise laul Jõhvi SIRISE, SIRISE, SIRBIKENE, kõnele, kõverikene, räägi, rootsi rauakene – ke´e meste ära suressi, sene sirpi maa siseseje, ke´e meste mehele läheb, sene sirpi kauge´elle. Tekst ja viis: EÜS II 668 (165) ja EÜS II 755 (131) <Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

4. SIRISE, SIRISE, SIRPI (Jh)

Sirbiviskamise laul Jõhvi SIRISE, SIRISE, SIRPI, kõnele, kõverikene, räägi, ruotsi räägokene! Kie meista mehele lähäb – sene sirpi kauge’ella! Kei meista ära sureb – sene sirpi maa siseje! EÜS VI 1018 (172) < Jõhvi khk, Illuka v, Raudi k –Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

3. SIRISE, SIRISE, SIRBIKENE! (Jh)

Sirbiviskamise laul Jõhvi SIRISE, SIRISE, SIRBIKENE, kõrise, kõverikene, räägi, rootsi rauakene! Kelle sirpi ette sõuab, see meista mehele lääb, kelle sirpi taha jääb, see meista kodu jääb. EÜS II 660 (155) < Iisaku < Jõhvi, Kukemäe < Jõhvi khk, IllukaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

2. SIRISE, SIRISE, SIRBIKENE (Jh)

Sirbiviskamise laul Jõhvi SIRISE, SIRISE, SIRBIKENE, kõlise, kõlise, kõvera rauda! Kelle sirp siin ette jõuab, selle peigmees vastu ruttab. Läheme lauldes läbi metsa, kelle ääl sääl selgest kostab, selle peigmees mütsi ostab. EÜS VI 934 (49) < Jõhvi khk,  VokaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

1. LÕPETAME SELLE PÕLLU (Jh)

Lõikuslaul Jõhvi LÕPETAME SELLE PÕLLU, vähendame selle väila! Jätame täda sirgu süia, sirgu süia, virgu viia, musta lindude muneda, karja lindude karata alli ruuna ratsutada! EÜS VI, 957 (82) < Jõhvi khk, Puru k < Simuna,  Laekvere v. – A.Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

__L õ i k u s l a u l u d__

Postitatud Lõuna

.

Postitatud Lõuna

.

Postitatud Lõuna

.

Postitatud Lõuna

7. KÜLANAISED – LAISAD NAISED (Lüg)

Võitegemise laul Lüganuse KÜLANAISED – LAISAD NAISED: ei nad viitsi voida tehja, viskvad kėrnu koppelie, kėrnu männa männikuie. Tulin ma tiolt kodoie, võtin kėrnu koppelista, kėrnu männa männikusta, akkan kuored koputama. Kokko, kokko, kuorekene, ümber männa münta-mänta, siis sai võõralContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

6. KOKKU, KOKKU, KOOREKENE (Lüg)

Võitegemise laul Lüganuse Tekst ja viis: EÜS XII 1405 (1) < Lüganuse khk, Kerlaküla – Oskar Köster < Linda Normak (1915)

Sildid
Postitatud Lõuna

5.OLIN MA UBA SALUSSA (Lüg)

Ketraja Lüganuse OLIN MA UBA SALUSSA, käisin ma käbi külassa, umaluida ostamassa, villuje vahestamassa. Sain mina villad, tõin umalad, umalast sain uue kuue, villast sain vileda särgi. Viru villad, Arju takud, Laiuse linad lahedad, tuoge meie neiu kätte, sie onContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

4. KOKKU, KOKKU KUOREKENE (Vai )

Võitegemine Vaivara KOKKU, KOKKU KUOREKENE, voist, Jumala viljakene: taevast tulgu, sisse mingu, ümber männa müssa-mässa, ümber kirnu kissa-kassa, tot’s, tat’s leiva pääle. Tekst: H II 1, 84 (109) < Vaivara khk, Udria k – M. Ostrov ja O. Kallas <Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

3. VEERGE, VEERGE, RUTEMINE! (Vai)

Käsikivilaul Vaivara Kivid olid nagu nüüdki veski kivid, aga palju veiksemad, millest alumine kõvast laua külge kinni oli needitud. Ja PÄÄLMENE kivi võis vabalt ümber veerda. Laual oli nii kõrge serv, kui kivid kõrged olid, et mitte jahud üle servaContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

2. MU NAINE NÄBEDIKENE (Jh)

Laisk ketraja Jõhvi MU NAINE NÄBEDIKENE, kujub kangast käbedikene: üksi vaksa, kaksi pääva, küünar kümneval nädalil! Ei tal lõppend takud lakast, ega lõppend villad vakast, koti kangas kuke juurest! Nigisevad-nägisevad niied, sigiseb-kägiseb kangas! Suga suuri, niied laiad! Suga suuri –Continue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

1. ÕITSILISED, PÄITSILISED (Jh)

Kuhu teeme õitsitule Jõhvi Õitseliste laul ÕITSILISED, PÄITSILISED, lähme õitsile õeksed, karja käimee käliksed! Kuhu me tule tiema kuhu me, linnud, lüöme leeri, kuhu me, pardid, jääme paika? Koledaie kuusikuie, aledaie aavikuie – sinnä me tule tiema, sinnä, linnud, lüömeContinue Reading

Sildid
Postitatud Öö

__Õ i t s i l a u l u d__

Postitatud Öö

3. VIERE, VIERE, PÄIVIKENE (Jh)

Veere, päev! Jõhvi VIERE, VIERE, PÄIVIKENE, õilu, õhtupoolekene! Viere saksuje vihale, kubijulle kuuluvilla; saks ei sallind päivikesta, saks ei sallind vierevaida, isand ööd tulemaie, kupjas kuuda tõisevaida, kilter tähti taivaalla. Tekst: H II 1, 194 (288) < Jõhvi khk, KohtlaContinue Reading

Sildid
Postitatud Õhtu

2. VIERE, VIERE, PÄIVIKENE! (Jh)

Veere, päev! Jõhvi VIERE, VIERE, PÄIVIKENE, õilu, õhtupoolekene, mina lõppin lõunet süüa, lõppin lõuneta pidada. Nüüd mina oodan õhtakesta, tõivun tõista päivikesta. Mis on õhtast oodamista, tõisest päivast tõivumista? Saks ei salli päiva vieru, kupjas kuud ei tõisemaie, kilter tähtiContinue Reading

Sildid
Postitatud Õhtu

1. VEERE, VEERE, PÄIVIKENE! (Jh)

Veere, päev! Jõhvi VEERE, VEERE, PÄIVIKENE, kulu, kulla tunnikene, õilu, õhtapoolekene! Veere puie, punane, aabalatva, anine, kaselatva, kaunikene, lepalatva linnukene! Veere orja õhtaaie, päivilise pääle põllu! Ori ootab õhtukesta, päiviline päivaveeru, sulane suve uluma (?). Ori saaneb orja palga, päivilineContinue Reading

Sildid
Postitatud Õhtu

.

Postitatud Õhtu

1. KOKKO, KOKKO, KOOREKENE! (Jh)

Kokku, kooreke! Jõhvi Naiste Jüripäeva laul KOKKO, KOKKO, KOOREKENE, võist, Jumala viljakene! Taivast tulgu, sisse mingu! Münta-mänte männa ümber, kodo lapse kuogi pääle, karjalapse kako pääle! (Pööripäeval koguvad vanad naised “Monopoli” kõrtsi ette kokku, onni vaat keskel ja laulavad säälContinue Reading

Sildid
Postitatud Lõuna

__T u b a s e d__t ö ö d__

Postitatud Lõuna

5. JUBA NÜÜD VEERE, PÄEVAKENE (Lüg)

Veere, päev! Lüganuse JUBA NÜÜD VEERE, PÄEVAKENE, alane, jumala aega, veere saksuje vihale, kubijuile kuulujuile – saks ei salli päevakesta, saks ei salli veerevaie, ei isand ülenemaie, kubjas kuuda tuisevaie, kilter tähti taevaaje. Nõnda veere, päivikene, kui mina emasta veerin,Continue Reading

Sildid
Postitatud Hommik

4. ÜLES, REIELE MINIJAD! (Jh)

Üles, pererahvas! Jõhvi Äratamine ÜLES, REIELE MINIJAD, kälised, käsikivile, velje naised, veskitiele! Juba äia süöti ärjad, juba ämma lüpsi lehmad, nadu kallis saati karja, saati karja kaugeella, lehmad linna uulitsalle, vasikad ane pajuje, kitsed kulda koppelie, lambad Lauri einamaalle. Viis:Continue Reading

Sildid
Postitatud Hommik

3. PAISTA, PAISTA, PÄEVAKENE! (Jh)

Päevale Jõhvi PAISTA, PAISTA, PÄEVAKENE, eledaste, ilmakene! Siis mina tapan tallekese, Ise süön südamekese, Annan sulle sarvekese, pea viskan pärna põõsa, Jalad Jaani allikaie, kõrvad kõrtsi katusselle. Viis: EÜS VI, 876 (21) < Jõhvi khk,Voka v, Toila k – A.Continue Reading

Sildid
Postitatud Hommik

2. ÜLES, ÜLES, KÜLANAESED! (Lüg)

Üles! Lüganuse ÜLES, ÜLES, KÜLANAESED, üles lehmi lüpsemaie karja välja saatemaie! Teiste kari kaugella, meie kari karjaaedas, teiste ruunad rakkessa, meie ruunad rukkiessa. Tekst: EÜS XII 1445/7 (37) < Lüganuse khk, Järve v, Saka k – V. Rosenstrauch < AnnContinue Reading

Sildid
Postitatud Hommik, Päevast päeva

1. TÕUSKE ÜLES, PERERAHVAS! (Jh, Lüg)

Üles, pererahvas! Jõhvi, Lüganuse Äratamine TÕUSKE ÜLES, PERERAHVAS, juba kukk on kuusi lauland, kani kaarutand kaheksa, juba sakste süömaaega, junkurille juomaaega! Viis: Maarja Ots (79 a) (EÜS II 757 (141) < Jõhvi khk, Järve v, Kukruse k – A. SildnikContinue Reading

Sildid ,
Postitatud Hommik

.

Postitatud Hommik

.

Postitatud Öö