7. SÕÕRI, SÕÕRI, PÄIVÄKENE (Lüg)

Veere päev!

Lüganuse

laup_3_soori_1r_

Päivä laul.
SÕÕRI, SÕÕRI, PÄIVÄKENE,
sõõri, sõõri, lõõri, lõõri,
lõõri, lõõri, keeri, keeri,
lõõri, päivä, lõuneelle,
keeri keske hommikulle,
(siis) saa saksa söömaaiga,
maamihe magami-aiga,
teomihe tegemi-aiga,
sulas-poiste suigu-aiga,
linnapoiste liiguaiga,
mõisapoiste mõõduaiga,
karjalaste kasuaiga!
Tekst: Veske 2, 63/5 < Lüganuse khk – Mihkel Veske, viis: EÜS VI 880 (38) < Väike-Saka k – August Sildnik, Peeter Penna < Miina Iismann (1909).

Sildid
Postitatud Hommik