8. PAISTA, PAISTA, PÄIVAKENE (Lüg)

Paista, päev!

Lüganuse

laup_4_paista_1r_

PAISTA, PAISTA, PÄIVAKENE,
paista, päiva, palavestä´,
üle ilma eredestä,
keigis paigus kibedestä –
palavesta parmu aile,
heledestä eina aile,
kibedestä kiini aile.
Sis tulev’ velle vikatille,
naise loogu võttamaie,
sõsare saade tegema.
Tekst: Veske 2, 67 < Lüganuse khk.? – Mihkel Weske, viis: E 54129 (3) < Maidla v, Savala k – Daniel Paurman, Jüri Välbe < Jaan Peinman (1921).

Sildid
Postitatud Hommik