1. SÕÕRU, SÕÕRU, SÕRGAJALGA (Vai) (V_Vai_2)

Lüpsilaul
Vaivara

x
SÕÕRU, SÕÕRU, SÕRGAJALGA,
anna piima, arkijalga,
sõõru neljasta nisasta,
udarasta umbisesta!

Kokka tahab kohvipiima,
emand tahab perele piima,
neitsid võida ruugeeida.
Sõõru neljasta nisasta!

Unt viib sinda, poiss viib minda,
unt viib sinda sööda pääle,
poiss viib minda maade pääle,
kojamees kodade pääle,
majamees majade pääle,
saks viib suure salve pääle,
mõisnik viib mõisa paale.

E 40974 (5) < Vaivara, Samokrassi – Fr. Feldbach < Leena Saareleht, 66 a. (1901).

Sildid
Postitatud Lõuna