1.OLGU TERVE MEIE ERRA (Jh)

Talgulaul. Suur härg
Jõhvi

         1.

talgul
2.

talgul_laul_1_

OLGU TERVE MEIE ERRA,
saagu palju meie saksa!
Tegi seda, mi tõoti:
tappis ärja talgussesta,
lei lehmä lüpsikulta,
tuhat Turgi kukekesta,
sada Saksamaa kanada.
See oli härga, mis oli härga –
tuhat sülda turi lai,
sada sülda sarved laiad,
kõht tal juoksis müeda kõrta,
magu juoksis müeda maada!

Tekst ja viis Kadri Odakas (76 a):  EÜS VI 899 (108) ja  EÜS VI 1076 (242) < Jõhvi khk, Kohtla v, Kohtla k – A. Sildnik ja P. Penna, 1909); teine viis: H II 8 (78) < Päite k – P. Paurmann (1889).

Sildid
Postitatud Lõuna