4. OLGE TERVE, MEIE SAKSAD! (Jh)

Talgulaul. Kuri mõis. Kupja sajatus (?)
Jõhvi

1r_8olge_terve_laul_nr_4_

OLGE TERVE, MEIE SAKSAD –
tegi pulmad põllulenna,
õletused õtrilella,
kahinikud kauridella.

Mida suovin ärralenni? –
Lautad täisi lambaaida,
põhud täisi põrsaaida.

Ärge te pahasta panga,
ärge võttage vihasta,
et jäi päida põllulenna,
saarele sea sabuda.

Oi meie ilusa ärra,
oi meie saleda saksa,
tulge valda vaatamaie,
kihelkonda kuulamaie,
kuida valda vaivatasse,
kihelkonda kiusatasse! –

Maha lüüasse madalad,
katki lüüasse kadalad,
lüüa piened pilpaasta,
jämedad järi jalusta,
suured suka vardaasta.
Pilli üüab, piitsa plaksub,
nuttu kuulub nurmeeie,
käe kaiku kaugeelle,
sõrme murdu muile maile.

Ärgu mullassa ma’aku (1),
ristiliivassa levaku,
avassa aseta saagu! –
Saagu tuules tutjumaie,
lepa latvas lehkimaie,
kase latvas karjumaie.
Tugevast lei tuule nuia,
vägevast lei väänu kaula,
kõvast lei käsi kõvera.

1 (=magagu)

Tekst: H II 1, 223/4 (327) < Jõhvi khk, Kohtla k – M. Ostrov,  O. Kallas < Liisu Riimal, 72 a (1888);  viis: EÜS II 757 (141) < Jõhvi khk, Järve v, Kukruse k – A. Sildnik ja P. Penna < Maarja Ots, 79 a (1909).

Sildid
Postitatud Lõuna