3. PERENAINE PÕRGULINE (Jh, Lüg)

Sulase söök
Jõhvi, Lüganuse

3_397_2r_
PERENAINE PÕRGULINE,
keitis kingad, parkis paelad,
andis ormad orja süia,
lipid-lapid laste süia,
tärked (andis) tädile närida.
Perenaine põrguline!
Kas on putru keidetu(d),
või on silmaje sulanud,
lusik servale säetud,
kibu kõrva koppudetto?

EÜS VI, 919 (14) < Jõhvi Voka v. ja k < Lüganuse Püssi v. Purtse k – A. Sildnik ja P. Penna < Mai Punt, 67 a. v. “Voka k Jõhvi k Lüganuses eland 16 aastani (Purtse külas õppind laulud)” (1909) & EÜS VI 874 (11)  Püssi v, Purtse k – August Sildnik, Peeter Penna < Mai Punt, 1909.

Sildid ,
Postitatud Küla ja sulased