Blogi arhiiv

2. SÕITSIN SOOME, SÕITSIN SAARE (Jh)

Laisk neiu Jõhvi    SÕITSIN SOOME, SÕITSIN SAARE, sada virsta saksamaale. Sial tulid vasta piigade parved. Vot kus piiad, nied õlid piiad – kääs õlid mustad, silmad mustad, iuksed üsnä sasised. Sõitsin Soome, sõitsin Saare, sada-aga-virsta Saksamaale. Sial tulid vastaContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

1. ÕLGA VIKSID, TÜTARLAPSED (Lüg)

Virkuse õpetus Lüganuse ÕLGA VIKSID, TÜTARLAPSED, õlga viksid, käige kõrgid; virgud viiasse mehele, kõrgid kaugele kõsita; virgud viia viisi tõttu, kõrged suure kõnni (1) tõttu, laisad laia lindi tõttu, ja pahad palaka tõttu. Tüö tõttu viia tütar, vaiva tõttu vainelapsi.Continue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

__V i r k__j a__l a i s k__n e i u__

Postitatud Noorus

Jõhvi/Iisaku

Postitatud

1. PULMA MIND JO KUTSUTIE (Lüg)

Ei ole pulmariideid Lüganuse PULMA MIND JO KUTSUTIE, saaja mind jo sallitie, varrule valitsetie. – Mul polnd pulmariideeida, ega saaja saapaaida, ei olnd omal obusta. Küsisin küült uosta (obusta), naolt õbenarmaaida, sõselt sõrmikindaaida – ei annud küdi uosta, sõse sõrmikindaaida,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lüganuse

__P u l m a l i s e d__

Postitatud Lüganuse

.

Postitatud Noorus

.

Postitatud Noorus

1. NEITSIKENE, NOORUKENE (Lüg)

Tule mulle Lüganuse NEITSIKENE, NOORUKENE, mis sina tõrgud mulle tulles, mulle, noorile mehile? Ei mina vii sind vihma kätte, ei saada sadude kätte: ma teen rukkid reielaie, õtrad teen mina õueeie, kaerad teen mina kammerije, nisud aitade vahele, oad uueContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

__T u l e__m u l l e__

Postitatud Noorus

.

Postitatud Noorus

5. MINU ELLA VELVIDANI (Lüg)

Nekruti laul Lüganuse MINU ELLA VELVIDANI, õst’ see Uljasta oboje, Samma mõisasta sadula, särgiriju rikka-alta, Kunda mõisast uue kuuvve, sukkad Soome soldatilta. Läks see Soomeje sõdaje – taha Narva tappelikku. Soome soldatid kõnelid: taga Narva naised targad: “Virupoiga peenikeine, kunniContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

4. KASVI NOORIJA MEHIJA (Lüg)

Nekruti põgenemine. Sõjamees Lüganuse KASVI NOORIJA MEHIJA, kasvi kui uusi ubaja, terakaida erneeida, pieneida pähkeleida. Tuli väe võttemine, uusariie (hussaaride) õtsimine, kapraliie katsumine, siersandi sirbimine. Sõlmeti mehed sõdaje, värviti mehed vägeje, pandi pambu kandajaksa, kieguri kihutajaksa, laia püssi laskijaksa, mõõgaContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

3.KUS ULGUB MINU OMANI (Lüg)

Kaasa kaugel Lüganuse KUS ULGUB MINU OMANI, kus mul liigub linnukeine, kus mul tallub taimekeine, kus mul vaarub valge pääni? Linnas liigub linnukeine, Tallinas minu taimekeine, Pieterburis pienikene, Rogovikkis ruosikeine. Sie puhub turulla tulda, lõõtsub valget vainijulla. Turul on tuliContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

2. MINU VEIKE VELJEKENE (Jh)

Saani tegemine. Noorik kodus käimas Jõhvi MINU VEIKE VELJEKENE tegi saanida salussa, kena kirja kuusikussa. Igas kuus lõi kõdara, igas päivas pani pärna. Sai sie saani valmiesta, tõi saani tua edeje, aii aisad akanaie, kutsus vaatama vanemad, katsuma küla-kälised, tõiseContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

1. ÄRGU TEHKU TÕINE NAINE (Iis)

Kaugele mehele Iisaku ÄRGU TEHKU TÕINE NAINE mis tegi minu emake – pani kalli kaugeelle, marjukese muile maile, toome tõisele vesile, ani muile allikuile, kana muile kaivu tiele. – Ei saa kuus kuuldaseni, nädalas ei nähäseni, aastas kätt ei andaseni,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

__K a u g e l e__m e h e l e__

Postitatud Abielu

2. MIES PÕLE LUODUD LOMBERDAJAKS (Lüg)

Rõõmus nekrut Lüganuse Tekst ja viis: KKI, RLH 61:16 (10) < Lüganuse khk, Püssi – Ruth Mirov, Ülo Tedre < Miili Kaukes (1961). MIES PÕLE LUODO LOMBERDAJAKS, kodoõvves komistajaks, ahjuargi armastajaks, tuanurga norutajaks! Mies on luodo vaenu tarvis, vaenu tarvis,Continue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

1. MIND VIIDI MÕISAT TEENIMA (Lüg)

Pea piiramine Lüganuse sääl minu juuksed, sääl minu juuksed, sääl minu juuksed juuriti, sääl minu pia, sääl minu pia, sääl minu pia piirati. Tekst ja viis: RKM Mgn II 724 b < Lüganuse khk, Lohkuse k, Metsa t – HerbertContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

__S o l d a t i__e l u__

Postitatud Noorus

3. TAHAN MINA SURMAGA KÕNELDA (Lüg)

Surma sajatus. Vara vaeslapseks Lüganuse TAHAN MINA SURMAGA KÕNELDA, tahan mina taudi augutada – tappis isad, tappis emad, tappis päälta pää-vanemad, õtsasta õsa jägajad, alta laua aitijada, leelta leeme keitijada. Jättis mind onude oida, jättis mind tädide täite. Onu oisContinue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

2. JUMAL OIDKU SEDA LASTA (Lüg)

Vara vaeslapseks Lüganuse JUMAL OIDKU SEDA LASTA, seda lasta sündimasta, sündimasta, kasvamasta, ke jäeneb emast järele, ke jäeneb isast järele, ke jäeb võeraste varale, ke jäeneb onode oida, ja jäeneb tädie täita, ja jäeb lelle lepitada. Onu ois sinu üheContinue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

1. OI NEID, OI NEID ORJA PÄIVI (Lüg)

Peretütar ja vaeslaps Lüganuse OI NEID, OI NEID ORJA PÄIVI, vaeselapse vaevapäivi – nad süövad putki põesa alt, ja juovad vett laende siest. neil siiski ihu on ilusam ja nende mokk on moodisem: ei neil silmalused sinised, ei kõrvaäersed kõllased;Continue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

__P e r e t ü t a r_ja_v a e s l a p s__

Postitatud Lapsepõlv

7. MINA ÕIKAN AIA TAGANT (Lüg)

Viin ja õlu Lüganuse MINA ÕIKAN AIA TAGANT, AIA TAGANT: „Andke mulle arva juua, arva juua, kahe kolme klaasi servast, klaasi servast, mina mekin mielta müeda, mielta müeda, tõstan tuopi jõudu müeda, jõudu müeda, katsun kanni ääri müeda, ääri müeda.”Continue Reading

Sildid
Postitatud Küla ja sulased

6. PÕLETASIN PIIPU PIKALISTA (Lüg)

Suits, tubakas Lüganuse PÕLETASIN PIIPU PIKALISTA, lasin suitsu sõõrelista, suust tõusis sinine suitsu, ninast neljakeeruline, mõni aga mõtles mõisa suitsu – see oli popsi piibu suitsu. Tekst: EÜS XII 1483 (64) < Lüganuse khk, Maidla v, Uniküla – V. RosenstrauchContinue Reading

Sildid
Postitatud Küla ja sulased

5. PÜHAPÄEVAL PÜIDSIN JUUA (Lüg)

Laisa nädal Lüganuse PÜHAPÄEVAL PÜIDSIN JUUA, esmaspäev heitsin magama, teisipäev veel aegutasin, kesknädalil keerasin teise külje, neljapäev õhta norskasin, reede õhtani ringutasin, laupäev und vast lahutasin, pühapäev tuli jälle kätte – siis panen hambad varna otsa, puhkama ja puhkama. Tekst:Continue Reading

Sildid
Postitatud Küla ja sulased

4. KÕRTSINAINE KRÕÕDAKENE (Lüg)

Õlu ja viin Lüganuse KÕRTSINAINE KRÕÕDAKENE, linnanaine Leenukene, maanaine Maretikene, valab viltu viinaklaasid, kallab kõrva õllekannud. Joome me’ seda õlluta, kus on vaksu vahtu peala sööme seda lihada, kus on peial pekki peal, sead on süömata lihavad teised paksud painamatta.Continue Reading

Sildid
Postitatud Küla ja sulased

3. ÕLUT TIEB MINULE SOOJA! (Jh)

Õlu, humal Jõhvi ÕLUT TIEB MINULE SOOJA! ma tien õllele palava, kütan kannule kasuka, umalalle uue kuue! Oh sina umal ullukene, võtid miele mieste piasta, tanu targa naise piasta! Tekst: EÜS VI 1179 (88) < Jõhvi khk, Kohtla v, KävaContinue Reading

Sildid
Postitatud Küla ja sulased

2. VISSIST VIINADA TAHAKSIN (Jh)

Õlu ja viin. Humal Jõhvi VISSIST VIINADA TAHAKSIN, taas olen õlle tarbeella, ei õle ullu andejada, kannu kätte kandejada. Umalast on mehed ullud, naised kaljasta kavalad, tütar virku virreesta. Umal ulkus uulitsalla, käbi kärkis põesaassa, mõdu meie mõisaassa, viina allikasContinue Reading

Sildid
Postitatud Küla ja sulased

1. ÕDRAPIA ÕISKAS ARUSSA (Jh)

Humal Jõhvi ÕDRAPIA ÕISKAS ARUSSA, käbi kärkis põõsa’asta: “Tule tänna, noori miesi, noori miesi, kõrki poissi! Vie minu kotila koju, matila oma majaje, tõsta tõrre serva piale; aja minu ahju iare pääle – sialt mina vieren virre’eie, puen õllepuolikuie, ajanContinue Reading

Sildid
Postitatud Küla ja sulased

__K õ r t s i l a u l u d__

Postitatud Küla ja sulased

4.

Sildid
Postitatud Küla ja sulased

3. PÜHAPÄEVAL PÜITSIN JUUA (Lüg)

Joodiku nädal. Kubjas ja teomees. Härjad murtud Lüganuse PÜHAPÄEVAL PÜITSIN JUUA, esmaspäeval und magada, teisipäeval teule minna, kesknädal uue atra uhkusel, vana sahkade varala. Siis tuli kupjas kõrtsi poolt, pani aga minda kündemaie. „Oh sina kuldane kubjas, mesimarja mõisa meesi,Continue Reading

Sildid
Postitatud Küla ja sulased

2. OH SINA KURI MÕISA KUBJAS (Lüg)

Kuri mõis. Kuri kubjas Lüganuse OH SINA KURI MÕISA KUBJAS, ära sina sunni suurta tükki, ega pane palju maada, nüüd on kesad kuivetanud, rohu juured roosetanud – ära sie rikub ärja paarid, ruunad reisista revati, täkud kabjusta kaoti, ärjad seisavadContinue Reading

Sildid
Postitatud Küla ja sulased

1. ISA KIIGUTAS MINUDA (Vai)

Kuri kubjas. Kubjas peksab Vaivara Kubjas peksab. Kasvatus asjata ISA KIIGUTAS MINUDA, ema kiigutas minuda, imetas, silitas peada, mõtles kaksi kasvamaie, üheksa ülenemaie. Kasvis üksi kangekaela, veeres vemmelde alune; kiigub kilteri eessa, vaarub vemmelde vahelda. Piits on kilteri pihussa, kaigasContinue Reading

Sildid
Postitatud Küla ja sulased

__K u r i__k u b j a s__

Postitatud Küla ja sulased

.

Postitatud Küla ja sulased

.

Postitatud Küla ja sulased

.

Postitatud Küla ja sulased

.

Postitatud Küla ja sulased

.

Postitatud Küla ja sulased

.

Postitatud Abielu

.

Postitatud Abielu

.

Postitatud Abielu

1. SENI EMA ARMAS POIGA (Vai)

Seni ema armas, kui naine võtmata Vaivara SENI EMA ARMAS POIGA, kui on naine kuulamatta, tinarinda tingimatta. Kui saab naine kuulatust, ja tinarinda tingitust, kui saab viinad kokku juodud, kihlal kokku kinnidettu, laulatusel kokko pandud – siis jo üellakse emalle:Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

__E m a__k a e b u s__

Postitatud Abielu

5. EÜS VI (4 teksti)

1 Pulmalaul Ehi neidu, joua neidu, ehi meie mieste kaasa, saa meie saaja kaasa! Jo kipub küü obone, Vähü täkk väänab pääda. Isamehel elmine luoka, küül on luoka künnapuune, peiu luok on pärnepuune. vt. v. 15 EÜS VI 921 (20)Continue Reading

Sildid
Postitatud Vaivara

1. H II 8 (7 teksti)

1 Pulmalaul Laul, mis siis lauldud sai, kui pulmalised pruudiga peiu kodu sõitsivad. Peiupoolsed: Linnukeised, langukeised, kuhu teie kauast viibisite? Kukest leida (teida?) kutsuti, kana laulust kaivati, sia-söödist saite siie, ahju-kütista külaje. Pruudipoolsed vastu: Teel oli viisi viivitusta, kuus oliContinue Reading

Sildid
Postitatud Jõhvi

__T e k s t i d__

Postitatud Jõhvi

.

Sildid
Postitatud Jõhvi

.

Sildid
Postitatud Jõhvi

__V i i s i d__(Jh/Iis)__

_EYS_VI_896_98_ 2, _EYS_VI_902_123 3. _EYS_VI_904_139 4. EYS_VI_904_140 5. _EYS_II_754_126_ 6. _EYS_VI_886_64_ 7. (1638)_EYS_VI_905_142 8. 1636)_EYS_VI_885_56_ 9. 1554 xxx 10. 1641 xxx

Postitatud Jõhvi

4. H II 1 (9 teksti)

1 Pulmalaul Ei kuulnud kuri kuläje, tõre tõiseje taluje. Küll kuulus kurika hääle, vie hääli häilasteli. Käisin pulmassa mõnessa, käisin saajassa saas (= 100) – ei saand neid andeid, mis sain selta neiduselta: sain vöö vavermu kirja, paisatie pannelkirja. Heinä-kõisiContinue Reading

Sildid
Postitatud Vaivara

3. E kogu (1 tekst)

Lapulise laul. Mina hõiskan, mina hõiskan akna taga, antke mulle, antke mulle, arvast juua, kahe kolme, kahe kolme klaasi servast. Mina mekin, mina mekin, meelta mööda, tõstan toobi, tõstan toobi jõudu mööda, katsun kannu, katsun kannu äärta mööda. Pole mina,Continue Reading

Sildid
Postitatud Vaivara

.

Postitatud Noorus

.

Postitatud Noorus

.

Postitatud Noorus

3. EHITELLIN VENNAKESTA (Lüg)

Tütred vette Lüganuse EHITELLIN VENNAKESTA, kübaraie, kindaaie, saduliie, saapa´aie, luulin linnaje minema, saksa asjuje ajama. Vend ju kompis kosjateeda ajas neiu asja teeda, tuli kosjasta koduje, lõi kübara laua peale, kindad kübara peale, sadul salve serva päälle, saapad sadula päälle,Continue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

2. EHITELIN VELJEKESTA (Lüg)

Tütred vette Lüganuse EHITELIN VELJEKESTA ehitelin, kehitelin, luulin linnaie minema, saksa askelid ajava, herra killa kiigutava, rohu raamatu vedava. Veli kõndis kosja teeda, ai neiu asja teeda. Tuli kosjasta koduje, lei kübara laua pääle, kindad kübara pääle, sadul salvu servaContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

1. EHITELIN VENNAKESTA (Vai )

Tütred vette Vaivara EHITELIN VENNAKESTA, ehitelin, kenitelin, kübarie kenastie, vaski-vöö vammussie. Luulin linnaje menema, saksa asjua ajama – veli kõndis kosjateeda, ajas neiu asja-teeda. Tuli kosjasta kodoje, lei kübar lauva pääle, kindad kübara pääle, sadul salve serva pääle, ise pääleContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

__T ü t r e d__v e t t e__

Postitatud Noorus

.

Postitatud Lapsepõlv

.

Postitatud Lapsepõlv

.

Postitatud Lapsepõlv

.

Postitatud Lapsepõlv

1. KODU PEAN MINA MINEMA (Vai)

Kuri kodu. Tuule tuba Vaivara KODU PEAN MINA MINEMA, kodo kurjust katsumaie, õelust valatamaie: kodo kuusi, koik on kurjad, kodo viisi, keik vihased, kõik on kurjad kulla pääle, õelad hõbeda pääle, valjud vaese lapse pääle! Akkasin mina menema, akkasin, ani,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

__K u r i__k o d u__

Postitatud Lapsepõlv

.

Postitatud Abielu

.

Postitatud Abielu

.

Postitatud Abielu

.

Postitatud Abielu

.

Postitatud Abielu

1. NEIUKENE, NUORUKENE (Vai)

Ära mine noorelt mehele Vaivara NEIUKENE, NUORUKENE, pitke pihta pienikene, miks läksid vara mehele, kese kasvu kaasae’ella? Kaasa ei pane kasvama, miesi mieli vottama. – Kaasa küsib kangapakko, miesi mieli (1) riide’ida. Kui jole (2) särki selgä müödä, ola-lappi oladeContinue Reading

Postitatud Abielu

__N o o r e l t__m e h e l e__

Postitatud Abielu

.

Postitatud Abielu

.

Postitatud Abielu

.

Postitatud Abielu

.

Postitatud Abielu

.

Postitatud Abielu

3. ENNEM MINA USUN USSI KEELE (Lüg)

Petis peiu Lüganuse ENNEM MINA USUN USSI KEELE, ussi keele, ussi meele, ennem kui noore poisi keele, poisi keeli, poisi meeli. Pois on loodud petijaks, petijaks ja püüdijaks. Pettis pere noore neiu: lubas osta uue mütsi, uue mütsi, uhke pitsi,Continue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

1. OLEKS MINU OLEMINE (Vai)

Kättemaks sakstele. Oma küla kiitus Vaivara Hirmus mõis. Meie poisid OLEKS MINU OLEMINE, tõiseks minu tegemine – ma paneks saksad sahkadeks, härrad ette härgadeks, kupjad taha kurgedeks, kiltrid sisse kiilideks. Künna, küüt, ja kalla, lauk, ja aja, see vana hobune!Continue Reading

Sildid
Postitatud Küla ja sulased

__O m a__k ü l a__k i i t u s__

Postitatud Küla ja sulased

.

Postitatud Küla ja sulased

.

Postitatud Küla ja sulased

.

Postitatud Küla ja sulased

.

Postitatud Küla ja sulased

.

Postitatud Küla ja sulased

.

Postitatud Küla ja sulased

.

Postitatud Küla ja sulased

5. PEREMEES, PEREMEHIKE (Vai)

Orja söök Vaivara PEREMEES, PEREMEHIKE, perenaine, naisikene, luba lounetta küsida, aig on söömaje asuda: jo Purusa söödi lõunet, jo Purussa jo Jovissa, ammugi Alutagussa. Meie lõune leikamata, kala katki raijumata, siijakene siivamata, avvikene algamata. Peremees, peremehike, perenaine, naisikene, anna hästiContinue Reading

Sildid
Postitatud Küla ja sulased

7. SAIN MINA, KALLIS, KIIGE PÄÄLE (Jh)

Halvad ehted. Ei tohi kiigele minna Jõhvi SAIN MINA, KALLIS, KIIGE PÄÄLE, ani aisude (aisade) vahele, nägin mina muilta musta roka, Annelt need ahedad käiksed Liisult linna lõngulised, Maril maani poogelised – minul vaesel valge rokka. Mina nuttades koduje, alatsedesContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

6. ANN LÄKS LAUDA ÜPPAMAIE (Jh)

Ehted katki. Sepa lapsed Jõhvi ANN LÄKS LAUDA ÜPPAMAIE, küla alla kiige pääle, all oli pakku õunapuune, pääl oli lauda vahterane. Pakk läks katki õunapuune, lõhki lauda vahterane. Anne maha laua päälta, lõhki pauad kaulastanna, lehed laiad rindaltanna. Anne itkedesContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

.

Postitatud Noorus

4. MINGE MÜÖDA, MEHED NUORED (Lüg)

Neiu ei taha mehele minna Lüganuse MINGE MÜÖDA, MEHED NUORED, käige kaugelt, kannusjalad, ei minust saane saani täidet, mehe uhket õlmalista, mehe kõrgi kõrvalista, mehe viksi vildilista, paha mehe palakalista. – Lubasid sina, eidekene, lubasid müia mölderille, kaubad teha kangurille,Continue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

3. RIIU RIKAS POISIKENE (Lüg)

Laevapuu. Pea piiramine. Ilusad juuksed. Maksaks palju Lüganuse   RIIU RIKAS POISIKENE, Riiu rikas, maa kuningas, tahi tõissa õunapuie, tahi tammeje tajata, kadakaie kaldaaie. Tamm oli tarka rääkimaie, kadakas kõnelemaie: „Äla sa minuda raiu, mina kasvalen karilla, sõisan mere servaContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

2. MEHI ON MONESUGUSID (Vai)

Uhke neiu Vaivara MEHI ON MONESUGUSID, ühte noori kaht en karda, viit en värvuke värsise (1), lähen mööda, väänan pääda, tõstan pärga kõrgemalle, lohotan lina juuksida, neile noorile mehile, ubasuile uhkemaile, kübär päile kõrgenille (1). (1) ümberkirjutusviga? Tekst: H IIContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

1. ÕEKESED, ELLAKESED (Vai)

Neiud lähevad ära Vaivara ÕEKESED, ELLAKESED, lööme kokku kolmekesti, peame nõu neljakesti, lähme ära siita maalta, ära siita härra alta! Lähme suiks Soomemaale, päävaks kaheks Pärnumaale, aastaks Alutagusesse – küll meid hobul otsitasse, sälu-sääril sõidedasse, varsa-kapjul katsutasse! Tuld lõivad hoosteContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

__U h k e__n e i u__

Postitatud Noorus

.

Postitatud Noorus

.

Postitatud Noorus

6. OH MEIE KAKSI VAESTALASTA (Lüg)

Vaeslaps. Pulmad põllul Lüganuse OH MEIE KAKSI VAESTA LASTA, pole meile pulmatuba – me’ teeme pulmad põllu peale, aja äärde ange peale, söödinurk on söömalaud, põllupeenar istepink. lustikõrs me’ lusikas, külatänav tantsurind. taeva äär on torupill, vikerkaar me’ viiulmäng. Tekst:Continue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

5. ISA AI MINU KÜNDAMAIE (Lüg)

Kaevul kosija. Neiu kaup kambris Lüganuse ISA AI MINU KÜNDAMAIJE, Minu meel tegi varga´alle, Pistin päitsed põuessa, Varga valjad vöö vahele. Tuli vastu kroonu kõrbi, pistsin päitsed päheje, varga valjad vöö vahelta, lein jalad jalustimije, ratsu kae randemije. Sõidin üleContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

4. NEITSIKENE, NOORUKENE (Lüg)

Miks mullu ei tulnud? Kaevul kosija Lüganuse   „NEITSIKENE, NOORUKENE, kirjapihta peenikene, miks sa mulle mullu ei tulnud, kui käisid käsud järele, viied viinad, kuued kosjad, kaheksamad õlletoobid?” „Peiukene, poisikene, viinad viska vedeje, saiad saada sohuje, koogid küla koeradele, rublatükidContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

3. SÖÖTÄSIN HALLI, JOOTASIN HALLI (Vai)

Neiud põlgavad, et pole ehteid Vaivara SÖÖTÄSIN HALLI, JOOTASIN HALLI, laksutasin halli lakka, silitäsin halli saba, panin mie halli rakeje: pähäje punased päitsed, kaulaje kabedad ranged. Soitasin Sooro külässe, Sooro neidude segaje. Tuli vastu neidu tropi: sinised silmäd, keldased kauladContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

2. ÕEKENE, ELLAKENE (Vai)

Metsast mehele Vaivara ÕEKENE, ELLAKENE, metsast said sina mehele, puude otsast poisile – puud olid sinu pulmalised, kased valged kaasa-naised, leppad sirgemad sõsarad; hunt oli pulma oldermanni, karu kallis saanitekki, siga suuri sõidunaine, rebane roa tegija, jänes vilgas peijupoissi. Söödi-tükkContinue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

1. OH MINU ELLA VENNAKENE (Vai)

Hoiatus pika naise eest Vaivara OH MINU ELLA VENNAKENE, ära sa enne votta naista, kui mina kasvan kaasikusta, saan saani soitajasta, kodara kolistajasta, ummiskengä uhtijasta, valge suka vaalijasta, pike pengi istujasta. Oh minu ella vennakene, ärä votta pika naista –Continue Reading

Sildid
Postitatud Noorus

.

Postitatud Lapsepõlv

.

Postitatud Lapsepõlv

.

Postitatud Lapsepõlv

.

Postitatud Lapsepõlv

1. KOLM OLI KÄTKITTA TUVASSA (Vai) (70)

Kolm hälli Vaivara KOLM OLI KÄTKITTA TUVASSA, kolm oli kätte (?) kätkidessa, üks oli liidetü lageje, toine oli keski permantulla, kolmas oli säädu sängi pääle. Midä oli liidetü lageje, se sääl suitsu suisuteli, liiga löülü leeguteli; mii oli keski permantulla,Continue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

__K o l m__h ä l l i__

Postitatud Lapsepõlv

.

Postitatud Lapsepõlv

.

Postitatud Lapsepõlv

5. KUKKUS KOLMI KÄGUDA (Lüg)

Kolm kägu. Kolm halba ilma peal Lüganuse KUKKUS KOLMI KÄGUDA, üks see kukkus hoole tõttu, teine kukkus vaeva tõttu, kolmas kukkus leina tõttu. See, kes kukkus hoole tõttu, see oli vaene lapsekene, see, kes kukkus vaeva tõttu, see oli vaeneContinue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

4. MITUS VAESTA ILMA PÄÄLE? (Lüg)

Mitu halba. Vaeslapse laul Lüganuse MITUS VAESTA ILMA PÄÄLE? Kolm om vaesta ilma pääle: uits ep om tüdar emätu, tõine om poiga isätu, kolmas vaene leskenaine. Kust tunnus tüdar emätu? Ar(g)ipäva ommukulle, tõusub üles ommukulla, lähab ta lehmi lüssamaie, leinätenContinue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

3. MEIE KATEKSI SÕSARA (Lüg)

Vaeslapse laul Lüganuse MEIE KATEKSI SÕSARA, kateksi ema kanatse, üte leevä linnukese, üte taari tallekese, üte piimä pääsukese. Üits ep emä meid imeti, üits ep memme meelitasi, üits ep taati taldsutasi. Memme hois´ oma sülena, taati tantsit põlve pääle, eiContinue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

2. VILU, VILU, KÜLMA, KÜLMA (Vai)

Vaeslaps ja külm Vaivara VILU, VILU, KÜLMA, KÜLMA vilu külmetas minuda, mina kalis kanatele, vilu vastu veretele. Kust võtan vilule villu, kust kastele kasuka – vilu lamas niitemata, kaste lamas kavatamata, alle lamas algamata. Kas soen susilta villa, vai kasinContinue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

2. NEITSIKENE, NOORUKENE (Lüg)

Petis peiu Lüganuse „NEITSIKENE, NOORUKENE, linapihta peenikene, tule mulle ja tõota, ma läen püha Peterburi, joosen rutust Rootsimaale.” Tuli tundi, veeri päiva, sai mööda mõni nädala, tuli kodo peiukene, tõi sie piitsa Peterburist, tõi sie ruosa Rootsimaalta, lõi sie peeneContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

4. AIGA ORJAL ANNETIE (Vai)

Ori taevas Vaivara AIGA ORJAL ANNETIE, kätte orjal käänetie, joulusta kodoje juosta, mardista omile maile, katrinasta kaugulle. Ori uppunes lumeje, käed vahtoje vajosid, sormed soolaje sulasid. Viidi orja taivaje. Ori ulkus taivassa, Maria verava suussa. Siis vastas Vana Jumala: „TuleContinue Reading

Sildid
Postitatud Küla ja sulased

3. MEIE IKKA TEO POISID (Vai)

Kättemaks sakstele. Orjade tee. Orja uni Vaivara MEIE IKKA TEOPOISID, kui me teolt jo tuleme ja me märjad jo oleme, huone lähme kuivatama, reie juure kuivatama. Mis me ahjuje ajame? Kupja kondid, kiltri kindad, reiepapi rinnakondid, nie me’ ahjuje ajame.Continue Reading

Sildid
Postitatud Küla ja sulased

1. KÜLL OLID PETTIS PEIUKENE (Vai)

Petis peiu Vaivara KÜLL OLID PETTIS PEIUKENE, kavalikku kaasakene: petsid perest piene neiu: „Ei ma vie sind vihma kätte, ei saada sadude kätte! Ma tien otrad ukse alla, kaerad tien mina katusselle, linad lie aukudesse!” Ütlen jälle, ümber jälle, taasContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

__P e t i s__p e i u__

Postitatud Abielu

5. ÕEKENE KREEDAKENE (Lüg)

Lesele mehele Lüganuse ÕEKENE, KREEDAKENE, ei luband lesele minna: lesk on paha lepitada, vana paha vaigistada. Annad sa lesele kätta – kätt kui külmale kivile; annad sa noorele kätta – kätt kui käopojale. Paned sa paa tulele, paa kõrvale padesedContinue Reading

Sildid
Postitatud Abielu

1. PÄIVAL PITKA TÖÖTA TEEME (Vai)

Tuule tuba Vaivara Vaeselapse laul PÄIVAL PITKA TÖÖTA TEEME, siiki liigub liiga vitsa, painub selga paatsapuu! Kõik kullad lähvad koduje, kõik hellad oma emale – kus on kurbade koduke, vaestelaste varju paika? Sääl on kurbade koduke, vaestelaste varju paika, kusContinue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

__V a e s l a p s e__l a u l u d__

Postitatud Lapsepõlv

.

Postitatud Lapsepõlv

.

Postitatud Lapsepõlv

2. H II 37 (3 teksti)

Pulmalaul Tehka lahti laiad uksed, sisse siidised tulevad, kalevised krapssastavad! Ärge keelge kihlatunda, minu venna ossetunda minu veli on raha lugenud, pannud palju palveeida enamb hellia sõnua. H II 37, 83/4 (18) < Vaivara khk., Kurtna v. – Marie TreubergContinue Reading

Sildid
Postitatud Vaivara

1. EÜS VI (7 teksti)

Pulmalaul Peiukene, poisikene, kust sa tundsid siia tulla, siia suurie suguje, rahakaje rahvaje? Siin on oued louendised, karjaajad kangased. Ei ole meie peiu süü, vaid on teie neiu süü: miks käis elmissa eledis, süsimusta ümberikku, räpetimpis räätsikussa, peo all oliContinue Reading

Sildid
Postitatud Vaivara

__T e k s t i d__

PULMALAULUDE TEKSTID esitatakse kogude kaupa.

Postitatud Vaivara

.

Postitatud Vaivara

.

Sildid
Postitatud Vaivara

__V i i s i d__

Postitatud Vaivara

.

Postitatud Vaivara

2. SÕIDAME SEDA TEEDA MÖÖDA (Lüg)

Orjade tee. Orja uni Lüganuse SÕIDAME SEDA TEEDA MÖÖDA, kust on enne orjad kä  nud, orjad käinud, ärjad läinud, ilja aga ulkunud unised, vara käinud vaesed lapsed. (Kuulin ukse uigastama, ukse lingi liigastama, lingi paula paugastama. mina mõtlin meelestani arvasinContinue Reading

Sildid
Postitatud Küla ja sulased

9. ÄRGE LÜÖGE VAESTALASTA (Lüg)

Vaeslaps ema haual Lüganuse ÄRGE LÜÖGE VAESTA LASTA, ematuida itketage! – küll on vaesel lüöjaaida, lüöjaaida, lükkajaida, tõukajaida, tõmmajaida. Ei ole armu andajaida, pääsul pää silitajaida. Tõuseb tuuli – annab armu, paistab päiva – pääd silitab. – Tulitsed on tuuleContinue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

8. MEID OLI KAKSI KAKSIKUIDA (Lüg)

Ema haual Lüganuse MEID OLI KAKSI KAKSIKUIDA, paar oli pardi poegasida, kõnnivad kirikuteeda, valged rätikud käessa, tõine pühib tõise silmad, tõine tõise palget silitab. Minu ella eidekene, juba läksid mullu mulda mullu mulda, ammu auda, tunamullu Toonelaie. Jätsid tuomed muieContinue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

7. MEIE KAKSI VAESTALASTA (Lüg)

Ema haual Lüganuse MEIE KAKSI VAESTALASTA, käisime eile Iielassa, tunaeila Tuonelassa, käisime eide aua peala, auduja südame peala, tuojasi tua laela, kandajasi katusella. „Tõuse üles, eidekene, tõuse kirstu kinnitama, tõuse vakka valmistama, tõuse luku vüöd lugema, luoma looga kindaaida!” „EiContinue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

6. ÕEKESED, HELLAKESED (Lüg)

Ema haual Lüganuse ÕEKESED, HELLAKESED, lähme jaanilla kiriku, lähme eide haua peale, auduja südame peale. „Tõuse üles, eidekene, astu üles, audujani, kõnni üles, koorajani, tuise mu elu elama, tuise mu pidu pidama tuise vakka valmistama tuise mu jägu jägama!” EiteContinue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

5. ÕLI KAKSI VAESTALASTA (Vai)

Ema haual Vaivara ÕLI KAKSI VAESTALASTA, menid jaanipää keriku, nuttu-rättikud käessa, nuttu-kirjad rättikussa. Tõine pühkis tõise silmi, läksid isa haua pääle: „Tõise üles, isakene, tõise atra säädamaie! – Muud on menned kündemaie, meie atra säädamata, varo vits on väänemata, lippitiContinue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

4. ÄRGE LÜÖGE VAISTA LASTA (Lüg)

Ärge lööge vaeslast. Ema haual Lüganuse ÄRGE LÜÖGE VAISTA LASTA, ematunda (ematut) itketägä – küll on vaisel lüöjuida, lüöjuida, lükkajuida, tõukajuida, tõmmajuida. – Ei ole armu andajada, pääsul pää silitajada: tuiseb tuuli, annab armu, paistab päiva, pääd silitab. Tuulitselt onContinue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

3. ÄRA SURI MO ISAKE (Vai) viisiviide

Ema haual Vaivara ÄRA SURI MO ISAKE, ära suri mo emake, jätis hulga hullukesi, tua täie tuvvikesi, lavva taie lapsukesi – võera toita, võera katta, võera lüia, võera lükka. – (Võeras) annab süiä hanguteli (hauguteli?), annab juvva, norguteli, otsib riiduContinue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

2. MEIE KAKSI VAESTALASTA (Lüg)

Ema haual. Suur tamm Lüganuse MEIE KAKSI VAESTALASTA, lähme jaanipäe kiriku, nutu-aga-rätikud käessa, leinapõlled on eessa. Itken eide aua päälla: „Tuis’ aga üles, eidekene, tuise üles, tõsta pääda, jalgu alleje arima, ann’ aga seepi, silmi pessa!” Eite kuuli, vasta kosti:Continue Reading

Sildid
Postitatud Lapsepõlv

1. PEREMIES, PEREMEHIKE (Lüg)

Orja palk. Ori taevas Lüganuse PEREMIES, PEREMEHIKE, perenaine, naisukene, õtsi uusi orjasida, palu uusi palgulisi, õtsi uusi ja usinu, palu uusi ja paraju, leia uusi leiva süöju! Peremies, peremehike, perenaine, naisukene! Pahast sina maksid orja palga, madalalla mattidella, kitsaalla kilmitulla,Continue Reading

Sildid
Postitatud Küla ja sulased

_P e r e m e e s__j a__s u l a n e__

Postitatud Küla ja sulased

__K o s j a t e m a a t i k a__

Postitatud Noorus

.

Postitatud Noorus

.

Postitatud Noorus