1. ÕDRAPIA ÕISKAS ARUSSA (Jh)

Humal
Jõhvi

2r_61korts_odrapea_laul_1_
ÕDRAPIA ÕISKAS ARUSSA,
käbi kärkis põõsa’asta:
“Tule tänna, noori miesi,
noori miesi, kõrki poissi!
Vie minu kotila koju,
matila oma majaje,
tõsta tõrre serva piale;
aja minu ahju iare pääle –
sialt mina vieren virre’eie,
puen õllepuolikuie,
ajan ahju iare piale (1).
Säält võtan miele mieste piasta,
tanu targa naise piasta.
Siis mehed mütsita müravad,
naised tantsivad tanuta,
poisid pooles saabastessa!”

(1) tõrre serva piale

Laulnud Juhan Porkun (55 a) (EÜS VI 887 (65) ja EÜS VI 1003/4 (161) < Jõhvi khk, Illuka v, Lähtepea k < Jõhvi khk, Jõhvi m – A. Sildnik ja P. Penna (1909).

Sildid
Postitatud Küla ja sulased