2. MIES PÕLE LUODUD LOMBERDAJAKS (Lüg)

Rõõmus nekrut

Lüganuse

0012_lyg_KKI_RLH_61_16_10_viis_6_4r

Tekst ja viis: KKI, RLH 61:16 (10) < Lüganuse khk, Püssi – Ruth Mirov, Ülo Tedre < Miili Kaukes (1961).

MIES PÕLE LUODO LOMBERDAJAKS,
kodoõvves komistajaks,
ahjuargi armastajaks,
tuanurga norutajaks!
Mies on luodo vaenu tarvis,
vaenu tarvis, sõtta tarvis!
Mies lähäb linna liisku võtma,
liisku võtma, sõtta tõtma.
Võtab viisud, viskab ahju,
soldatist saab saapad jalga,
ausa alli mundri selga.
Vanematelt kuuldud laul lapsepõlves,laulis õhtate videviku ajal.
Tekst: RKM II 116, 433 (9) < Lüganuse khk, Maidla v, Uniküla – Aino Källo < Aliide kortsnik (1961)

Sildid
Postitatud Noorus